Logotype för print
21 december, 2015

Fortsatt bra hygienarbete

Folktandvården Skåne nådde i höstens mätning 82 procent följsamhet till de basala hygienrutinerna och klädreglerna och har därmed uppfyllt årets mål.

Kerstin Friberg, ansvarig för vårdhygien i Folktandvården Skåne- Mätningen ger ett mycket bra resultat som vi kan glädjas åt och resultatet är viktigt för vårt fortsatta arbete. För medarbetarna är det en självklarhet att följa de basala hygienrutiner och klädregler vi har, vilket är centralt för att kunna förbättra patientsäkerheten, säger Kerstin Friberg, ansvarig för hygienarbetet i Folktandvården Skåne.

Att rutinerna följs är av största vikt för att undvika vårdrelaterade infektioner inom vården. Resultatet från mätningen används i Folktandvården Skånes kontinuerliga förbättringsarbete. Klinikerna planerar redan nu för nästa års arbete med att utveckla och kvalitetsförbättra vårdhygienen.

- Hygienarbetet är ett fokusområde i Folktandvården Skåne. Vi ska analysera resultaten djupare på alla nivåer och arbeta vidare för att bli ännu bättre. Ett förbättringsområde vi uppmärksammat är momentet att sprittvätta händerna före och efter användning av handskar, samt användning av engångsförkläde vid stänkande arbetsmoment, berättar Kerstin.

Fakta om basala hygienrutiner respektive klädregler
Basala hygienrutiner omfattar handhygien och användning av skyddshandskar och skyddskläder. Klädreglerna innebär att arbetskläderna ska vara korrekta och bytas minst dagligen, att händer och underarmar ska vara fria från ringar, klockor och armband samt att håret ska vara kort eller uppsatt. Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner.