Logotype för print
19 mars, 2015

Positivt första år som bolag

Folktandvården Skånes resultatutveckling för 2014 var mycket positiv och översteg målen. Omsättningen uppgick till 1084,6 miljoner kronor och rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev 74,4 miljoner kronor.

Det positiva resultatet har påverkats av ett ökat antal undersökningar och fler tecknade frisktandvårdsavtal som visar att kunderna har ett högt förtroende för Folktandvården Skåne. Samtidigt har kostnadsökningarna hållits nere och produktiviteten ökat.

- Resultatet är mycket glädjande. Vi är ett företag i en omfattande utvecklingsprocess och det är alltid både roligt och inspirerande att ha medvind. Förutom ett gott ekonomiskt resultat har vi under det senaste året arbetat fram en gedigen affärsplan för de kommande fyra åren och en ny, spännande varumärkesplattform som ska leda oss mot våra framtida mål, berättar Marika Qvist, VD på Folktandvården Skåne.

Att öka kundernas tillgänglighet till tandvård av hög kvalitet är ett av Folktandvården Skånes prioriterade områden i affärsplanen.

- Vi vill fortsätta vara det bästa alternativet för skåningarna när det gäller att bevara en god munhälsa genom hela livet. Därför är vår satsning på ökad tillgänglighet till våra kliniker runtom i Skåne i fokus, säger Marika.

Ökade intäkter beror bland annat på:

  • Positivt resultat, bättre än budget, i alla divisioner
  • Fler besök
  • Fler frisktandvårdsavtal
  • Lägre kostnader