Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Är du i behov av tandvård?

Just nu går det endast att boka akut tandvård på utvalda kliniker runt om i Skåne.

Om du är i behov av akut tandvård kan du kontakta vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en tid.

Har du övriga frågor som rör ombokning eller kommande tid, vänligen kontakta din klinik.

Tio års miljöcertifiering

26 mars, 2015

Folktandvården Skånes årliga miljörevision har godkänts av företaget SP. Sedan april 2005 är hela Folktandvården Skåne miljöcertifierad enligt ISO 14 001.

Folktandvården Skåne har alltid legat långt fram i miljöarbetet och redan 2001 miljöcertifierades de fyra första klinikerna.

- Miljöarbetet är idag en naturlig del av Folktandvården Skånes verksamhet och har gett gott resultat tack vare ett väl fungerande miljöledningssystem och mycket engagerade kollegor som i det dagliga arbetet inkluderar miljöfrågorna, berättar Joakim Imberg, Folktandvården Skånes kvalitets- och miljöstrateg.

Folktandvården Skåne arbetar aktivt med miljöfrågor och erbjuder en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård. Miljöperspektivet genomsyrar hela verksamheten och det främsta miljömålet är arbetet med att förbättra tandhälsan. En god tandhälsa innebär färre transporter, mindre mängd kemikalier, avfall och engångsmaterial. Folktandvården Skåne genomför interna och externa miljörevisioner årligen.