Logotype för print
26 mars, 2015

Tio års miljöcertifiering

Folktandvården Skånes årliga miljörevision har godkänts av företaget SP. Sedan april 2005 är hela Folktandvården Skåne miljöcertifierad enligt ISO 14 001.

Folktandvården Skåne har alltid legat långt fram i miljöarbetet och redan 2001 miljöcertifierades de fyra första klinikerna.

- Miljöarbetet är idag en naturlig del av Folktandvården Skånes verksamhet och har gett gott resultat tack vare ett väl fungerande miljöledningssystem och mycket engagerade kollegor som i det dagliga arbetet inkluderar miljöfrågorna, berättar Joakim Imberg, Folktandvården Skånes kvalitets- och miljöstrateg.

Folktandvården Skåne arbetar aktivt med miljöfrågor och erbjuder en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård. Miljöperspektivet genomsyrar hela verksamheten och det främsta miljömålet är arbetet med att förbättra tandhälsan. En god tandhälsa innebär färre transporter, mindre mängd kemikalier, avfall och engångsmaterial. Folktandvården Skåne genomför interna och externa miljörevisioner årligen.