Logotype för print
18 november, 2016

Minskning av antibiotika i Folktandvården Skåne

Den 18 november är det antibiotikadagen. I Folktandvården Skåne har antibiotikaförskrivningen minskat tack vare målinriktat arbete. Men för att skydda antibiotikan behövs fortsatt arbete.

Tandläkarna står för strax över 7 procent av den totala mängd antibiotika som skrivs ut på mottagningar i vården i Skåne. 2012 inledde Folktandvården Skåne ett målinriktat arbete tillsammans med kollegor och patienter för att minska antibiotikaförskrivningen. Detta har resulterat i att Folktandvården Skåne minskat antibiotikaförskrivningen med 30 procent under perioden 2012 – 2015.

- Folktandvården Skåne har gjort en rejäl satsning för att minska onödig antibiotikaanvändning och vi ser att det hårda arbete vi bedrivit de senaste åren ger resultat, säger Björn Neroth, divisionschef i Folktandvården Skåne.

På 1177.se kan du läsa mer om antibiotika och antibiotikaresistens.