Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Minskning av antibiotika i Folktandvården Skåne

18 november, 2016

Den 18 november är det antibiotikadagen. I Folktandvården Skåne har antibiotikaförskrivningen minskat tack vare målinriktat arbete. Men för att skydda antibiotikan behövs fortsatt arbete.

Tandläkarna står för strax över 7 procent av den totala mängd antibiotika som skrivs ut på mottagningar i vården i Skåne. 2012 inledde Folktandvården Skåne ett målinriktat arbete tillsammans med kollegor och patienter för att minska antibiotikaförskrivningen. Detta har resulterat i att Folktandvården Skåne minskat antibiotikaförskrivningen med 30 procent under perioden 2012 – 2015.

- Folktandvården Skåne har gjort en rejäl satsning för att minska onödig antibiotikaanvändning och vi ser att det hårda arbete vi bedrivit de senaste åren ger resultat, säger Björn Neroth, divisionschef i Folktandvården Skåne.

På 1177.se kan du läsa mer om antibiotika och antibiotikaresistens.