Logotype för print
20 januari, 2016

Digitala och konventionella avtryck jämförs i ny studie

Digital teknik gör avtryckstagning mer behaglig för patienterna och medför en tidsvinst för tandläkaren, jämfört med konventionella avtryck. Detta visar en studie från Folktandvården Skåne som nyligen publicerats i The Journal of Prosthodontics.

Björn Gjelvold, specialisttandläkare oral protetik- Resultaten från studien visar att patienter upplever cirka 80 procent mindre obehag vid digitala avtryck, jämfört med konventionella avtryck. Tekniken verkar också vara mer tidseffektiv. Den kliniska utvärderingen visar att digitala avtryck kan vara att föredra när man utformar en tandersättning och eftersträvar optimal kontakt mellan över- och underkäkständer, berättar Björn Gjelvold, specialisttandläkare vid Oral Protetik i Malmö.

Studien har utförts av specialisttandläkare i Oral Protetik, Malmö. Specialisttandläkare Björn Gjelvold har varit ansvarig för genomförandet av studien. I studien jämfördes 24 konventionella avtryck med 24 digitala avtryck.

De 48 patienterna som deltog i studien var i behov av att få tänder ersatta av singelkronor och/eller mindre broar. I studien utvärderades arbetstid vid avtryckstagning, tandläkarens och patienternas upplevelse, samt en klinisk utvärdering av det protetiska arbetet.

Hela studien finns att läsa på pubmed:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26618259

Digital avtryckstagning i Folktandvården Skåne

Digitala avtryck är en del i Folktandvården Skånes teknikutvecklingsplan som tittar på hur man bäst hanterar och strategiskt satsar på teknikutveckling i verksamheten. Ett förarbete och en analys av digital avryckstagning är gjord. Nu görs en omvärldsanalys för att identifiera bästa tekniken på marknaden, inför en kommande upphandling.

- Det ska bli väldigt spännande att införa den senaste avtryckstekniken i verksamheten. I Folktandvården Skåne strävar vi efter att vara i framkant när det gäller teknik och forskning, säger Björn Gjelvold, projektledare för Folktandvården Skånes införande av digital avtryckstagning.