Logotype för print
12 januari, 2016

Egenfinansierade specialistutbildningstjänster

Under 2016 startar Folktandvården Skåne sex nya ST-platser som är helt finansierade av Folktandvården Skåne. ST-utbildningarna sker i samverkan med Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, där den teoretiska utbildningen genomförs. Den kliniska utbildningen sker på klinik inom Folktandvården Skåne.

Ewa Ericson, utvecklingschef, Folktandvården Skåne- För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Historiskt sett är detta första gången vi finansierar ST-platser helt själva. Satsningen på fler och egenfinansierade ST-platser är en av många bitar i pusslet för att långsiktigt uppnå positionen som kunskapsledande, säger Ewa Ericson, utvecklingschef i Folktandvården Skåne.

ST-platserna startar under 2016 och kommer att finnas inom ämnesområdena pedodonti, ortodonti, endodonti och protetik. För att söka platserna behövs ett djupgående och målinriktat intresse för specialiteten och minst två års tjänstgöring heltid som legitimerad tandläkare.

Ytterligare ST-platser framöver
Det finns planer på ytterligare ST-platser inom andra ämnesområden med start 2017. Beslut om dessa fattas under hösten 2016.

- För många av våra kollegor är det en stark drivkraft att i arbetet kunna vidareutbilda sig och ta del av den senaste forskningen. För att kunna göra detta är karriärs- och utvecklingsmöjligheter oerhört viktiga, säger Marika Qvist, vd i Folktandvården Skåne.