Logotype för print
3 oktober, 2016

Nytt arbetssätt i Kristianstad gynnar tandvårdskunder

Snabbare tandvårdsbehandling och ökat kunskapsutbyte för kollegorna. Det blir resultatet när Folktandvården Skånes nya arbetssätt idag införs i Kristianstad.

Barn i behandlingsrumFolktandvården Skåne har fört samman sin specialist- och allmäntandvård, vilket är unikt för den offentliga tandvården i Sverige.

- Våra kunder ska snabbare kunna få en tandläkarbedömning och plan för sin behandling, säger Mats Arvidsson, klinikchef för den integrerade kliniken i Kristianstad.

Från och med idag, den 3 oktober, börjar man arbeta på ett nytt sätt på Folktandvården Skånes integrerade klinik i Kristianstad. Tidböckerna för allmän- och specialisttandvården synkas vilket innebär att specialister alltid finns tillgängliga för konsultationer. Både för allmäntandvårdens behandlare och olika specialiteters. Flera kompetenser kan snabbt samlas runt en patient i ett tidigt skede och alla kan tillsammans diskutera behandlingsalternativ och kostnadsförslag.

- Framförallt kommer det nya arbetssättet att gynna kunden som blir mer delaktig och snabbare kan påbörja sin behandlingsplan, berättar Mats Arvidsson.

- En ökad daglig kompetensöverföring bidrar också till ett bättre samarbete och större kunskapsutbyte för kollegorna.

Den integrerade kliniken i Kristianstad blir den andra i Skåne med det nya systemet. På Lunds integrerade klinik har man arbetat med synkade tidböcker sedan februari i år och arbetssättet har visat sig vara positivt, både för kunder och behandlare.

- Antalet interna remisser har minskat tack vare lättillgängliga konsultationer med specialister. Kunderna kan erbjudas behandling tidigare, och med ett kortare återbesöksintervall blir kunden färdigbehandlad inom en kortare tidsperiod, berättar Ingrid Olofsdotter, divisionschef och en av de ansvariga för projektet.