Logotype för print
6 december, 2016

Unik satsning på Centrum för munhälsa i Lund

Folktandvården Skåne investerar i ett unikt Centrum för munhälsa. Forskning och klinik samlas i helt nya lokaler i Lund för att ge skåningarna tillgång till framtidens tandvård.

Centrum för munhälsa i Lund- Det är en betydelsefull satsning som Folktandvården Skåne gör med helt unika förutsättningar för framtidens tandvård och som kommer att betyda mycket för invånarna i Skåne, säger Folktandvården Skånes styrelseordförande Stefan Sallerfors.

Det nya centrumet för munhälsa i Posthornet vid stationen i Lund kommer att innehålla en stor modern klinik med 38 behandlingsrum för både allmän- och specialisttandvård, en kunskapsarena med fokus på forskning, vårdutveckling och utbildning samt huvudkontoret för Folktandvården Skåne. Totalt 150 personer ska arbeta i lokalerna på 4 848 kvadratmeter som förväntas stå klara sommaren 2018 och årligen ta emot cirka 60 000 kunder och patienter.

- Den dagliga kontakten och närheten mellan klinik, forskning och ledning kommer att öka, vilket innebär att resultatet av kliniska forskningsprojekt snabbare kan nå ut i det praktiska vårdarbetet. Något som gynnar skåningarna, förklarar Marika Qvist, vd för Folktandvården Skåne.

- Folktandvården Skåne har ambitionen att genom klinisk forskning av hög kvalitet och i samarbete med universitet, högskolor och näringsliv bidra till att stänga identifierade kunskapsluckor inom tandvården. Att medverka till kunskapsutveckling är högt prioriterat, och av stor betydelse för kunder, patienter, medborgare och alla kollegor säger Ewa Ericson, forsknings- och utvecklingschef vid Folktandvården Skåne.

Folktandvården Skåne AB har sedan 2014 haft en uttalad målsättning från styrelse och ledning att skapa en organisation med tydligt fokus på forskning, kompetens och vårdutveckling. Med det nya centrumet blir detta verklighet och intresset för Folktandvården Skåne som arbetsgivare kommer att öka.

- För att vara en attraktiv arbetsgivare och få medarbetarna att stimuleras i det dagliga arbetet är det viktigt att ge möjlighet till forskning, kompetensutveckling och vidareutbildning under hela karriären. Det nya centrumet blir en mötesplats där alla medarbetare i Folktandvården Skåne kan mötas för att utbyta erfarenheter och kunskap för att ständigt kunna ligga i framkant, konstaterar Marika Qvist.

- Det är en spännande satsning som Folktandvården Skåne gör och vi är glada att de väljer att samarbeta med Wihlborgs. Här får de toppmoderna lokaler på strategiskt läge alldeles intill Lunds central, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.