Logotype för print
13 september, 2016

Vårdhygienarbete som ger resultat.

Spritade händer, engångsförkläde och dagligt byte av kläder. Ny undersökning visar att Folktandvården Skåne ligger långt framme för att minska smittorisken inom vården.

Kerstin Friberg, ansvarig för hygienarbetet i Folktandvården Skåne- Mätningarna är intyg på att vi följer kraven och ger oss ett bättre kontrollsystem för uppföljning av vårt hygienarbete, säger Kerstin Friberg, ansvarig för hygienarbetet i Folktandvården Skåne.

- Att hålla sig ren är viktigt både för medarbetarna och för kunderna så att ingen ska få någon annans smitta. Vårt systematiska hygienarbete bidrar till att minska spridningen av vårdrelaterade infektioner, säger Kerstin.

Två gånger om året genomförs Region Skånes mätning på Folktandvården Skånes samtliga kliniker. Senaste mätningen visar att 86 procent följer reglerna, en ökning med fyra procentenheter sedan föregående mätning.

Förutom regler kring hygien finns också tydliga krav på klädseln. Kraven innebär att arbetskläderna ska vara korrekta och bytas minst dagligen, att händer och underarmar måste vara fria från ringar, klockor och armband samt att håret ska vara kort eller uppsatt.

- Vi analyserar resultatet från vårdhygienmätningen på alla nivåer och arbetar vidare med förbättringsåtgärder för att bli ännu bättre, förklarar Kerstin Friberg.