Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Vårdhygienarbete som ger resultat.

13 september, 2016

Spritade händer, engångsförkläde och dagligt byte av kläder. Ny undersökning visar att Folktandvården Skåne ligger långt framme för att minska smittorisken inom vården.

Kerstin Friberg, ansvarig för hygienarbetet i Folktandvården Skåne- Mätningarna är intyg på att vi följer kraven och ger oss ett bättre kontrollsystem för uppföljning av vårt hygienarbete, säger Kerstin Friberg, ansvarig för hygienarbetet i Folktandvården Skåne.

- Att hålla sig ren är viktigt både för medarbetarna och för kunderna så att ingen ska få någon annans smitta. Vårt systematiska hygienarbete bidrar till att minska spridningen av vårdrelaterade infektioner, säger Kerstin.

Två gånger om året genomförs Region Skånes mätning på Folktandvården Skånes samtliga kliniker. Senaste mätningen visar att 86 procent följer reglerna, en ökning med fyra procentenheter sedan föregående mätning.

Förutom regler kring hygien finns också tydliga krav på klädseln. Kraven innebär att arbetskläderna ska vara korrekta och bytas minst dagligen, att händer och underarmar måste vara fria från ringar, klockor och armband samt att håret ska vara kort eller uppsatt.

- Vi analyserar resultatet från vårdhygienmätningen på alla nivåer och arbetar vidare med förbättringsåtgärder för att bli ännu bättre, förklarar Kerstin Friberg.