Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Just nu erbjuder vi enbart akut tandvård

På grund av rådande materialbrist med anledning av covid-19 är vår verksamhet tillfälligt begränsad till akut tandvård på utvalda kliniker runt om i Skåne. Vi kommer att kontakta dig som har en tid hos oss för att boka om den. Vi bokar om två veckor i taget. Så snart vi har material återgår vi till ordinarie verksamhet.

Om du är i behov av akut tandvård kan du kontakta vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en tid.

Har du övriga frågor som rör ombokning eller kommande tid, vänligen kontakta din klinik.

Vårdhygienarbete som ger resultat.

13 september, 2016

Spritade händer, engångsförkläde och dagligt byte av kläder. Ny undersökning visar att Folktandvården Skåne ligger långt framme för att minska smittorisken inom vården.

Kerstin Friberg, ansvarig för hygienarbetet i Folktandvården Skåne- Mätningarna är intyg på att vi följer kraven och ger oss ett bättre kontrollsystem för uppföljning av vårt hygienarbete, säger Kerstin Friberg, ansvarig för hygienarbetet i Folktandvården Skåne.

- Att hålla sig ren är viktigt både för medarbetarna och för kunderna så att ingen ska få någon annans smitta. Vårt systematiska hygienarbete bidrar till att minska spridningen av vårdrelaterade infektioner, säger Kerstin.

Två gånger om året genomförs Region Skånes mätning på Folktandvården Skånes samtliga kliniker. Senaste mätningen visar att 86 procent följer reglerna, en ökning med fyra procentenheter sedan föregående mätning.

Förutom regler kring hygien finns också tydliga krav på klädseln. Kraven innebär att arbetskläderna ska vara korrekta och bytas minst dagligen, att händer och underarmar måste vara fria från ringar, klockor och armband samt att håret ska vara kort eller uppsatt.

- Vi analyserar resultatet från vårdhygienmätningen på alla nivåer och arbetar vidare med förbättringsåtgärder för att bli ännu bättre, förklarar Kerstin Friberg.