Logotype för print
8 augusti, 2018

Bakterier i tandköttet sprids i resten av kroppen

​Var tionde vuxen drabbas av svår tandlossning. Men inte nog med att de riskerar tappa tänder. När bakterierna i munnen sprids i resten av kroppen kan det påverka hjärta och kärl. Det kan också finnas ett samband mellan tandplack och lungsjukdomen KOL – vilket nu undersöks av forskare.

Daniel Jönsson, specialisttandläkare i parodontologi och docent, undersöker kopplingen mellan munnens hälsa och andra kroppsliga sjukdomar. Det är ett stort och världsomfattande forskningsområde, och pusselbit läggs till pusselbit. Om man utgår från dagens kunskap finns det anledning att inte slarva med skötseln av mun och tänder om man vill hålla sig frisk och leva länge.

Daniel Jönsson, Folktandvården Skåne

Sjukdom som smyger sig på

Många har tandlossning utan att ens veta om det. Parodontit, som det heter på fackspråk, är en inflammation som ofta kommer smygande och kan börja med inflammerat och blödande tandkött.

- Tandplack består av bakterier, bakterieprodukter och saliv som bildar en film på tänderna. Tandplack har vi alla alltid, men har man tandlossning är man överkänslig mot munnens bakterier och man måste därför vara extra noga med att minimera tandplackets tillväxt.

- Dessutom är tandplack ett utmärkt ställe för bakterierna att skydda sig från antibiotika och därmed överleva en antibiotikabehandling. Bakterierna kan sedan förflytta sig från munnen via blodet eller andas ner i lungorna och infektera andra ställen i kroppen, förklarar Daniel Jönsson.

- Det krävs drygt 200 gånger högre styrka antibiotika för att ta död på bakterierna i tandplack, säger han och konstaterar att så mycket antibiotika bör man förstås inte ge.

Istället handlar det för forskarna om att undersöka samband och orsaker och hitta sätt att förebygga sjukdomarna. Daniel Jönsson betonar dock att även den som sköter sin munhälsa kan drabbas av tandlossning, som i grunden är ärftligt men den kan påskyndas av till exempel mycket tandplack, rökning och diabetes.

Stor studie om KOL

Ett av de forskningsprojekt som Daniel Jönsson på Folktandvården Skåne för tillfället arbetar med handlar om tandplackets påverkan på lungsjukdomen KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom). Det är den största studien i ämnet hittills och görs i samarbete med sjukvården.

- Till skillnad från munhälsans koppling till hjärt- och kärlsjukdomar, som sker via bakterier i blodet, är påverkan på KOL mer direkt, eftersom man sannolikt andas in bakterierna från munnen ner i lungorna, berättar han.

Argument för subventionerad tandvård

Kopplingen mellan tandlossning och allmänhälsa sätter i sin tur sätter fingret på en högaktuell fråga när det gäller avgifterna och att tandvård inte ingår i den allmänna sjukvården.

- Det är olyckligt att vissa sjukdomar inte ingår i sjukförsäkringen, för att de sitter i munnen. Tandlossning kan jämföras med ett kroniskt sår täckt av bakterier. Har man detta sår någon annanstans än i munnen är all behandling subventionerad, men har man det i munnen leder det till stora kostnader, säger Daniel.