Logotype för print
11 oktober, 2018

Statens utredning om Jämlik tandvård på besök

Veronica Palm, som leder statens utredning om en Jämlik tandvård, åker runt i Sverige för att besöka olika tandvårdsverksamheter. Tisdag den 9 oktober besökte utredningen Folktandvården Skåne.

Utredningen "Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa" ska analysera hur man kan minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen och ska lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt.

För att hämta in kunskap om hur tandvården fungerar besöker Veronica Palm och övriga utredare under året olika kliniker runt om i hela landet. Tisdagen den 9 oktober besökte utredningen Folktandvården Skånes klinik i Bromölla, såväl som en privat tandvårdsklinik där, och fick en inblick i hur Folktandvården Skåne arbetar med bland annat Frisktandvård. I Lund fick de se Leendecentralens klinik och kunskapsarena.

Tandvårdsutredningen besöker Folktandvården Skåne

- De visade ett genuint intresse för vår verksamhet. De framförde att de upplevde att besöken var värdefulla och vi fick på samma gång möjligheter att visa Leendecentralens möjligheter att arbeta med kompetensutveckling på nya sätt genom att sprida kunskap hela vägen ut i organisationen med ny teknik, säger Marika Qvist, vd Folktandvården Skåne.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1 mars 2020.

Tandvårdsutredningen besöker Folktandvården Skåne