Logotype för print
11 april, 2018

Dubbelt tandvårdsbidrag ger billigare tandvård

Varje år får alla vuxna ett tandvårdsbidrag som kan användas till att betala för tandvårdskostnader. Från den 15 april fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget (ATB).

Höjningen innebär att du som är:

  • 23 till 29 år får 600 kronor per år (1200 kronor under två år)
  • 30 till 64 år får 300 kronor per år (600 kronor under två år)
  • 65 år och äldre får 600 kronor per år (1200 kronor under två år)

Det är riksdagen som har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) med
100 procent.

Nytt bidrag varje år

Grupp åker karusellTandvårdsbidraget är inte ett bidrag du får i handen, utan ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som du kan använda till att betala för din tandvård.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år. Bidraget dras automatiskt när du betalar för ditt tandvårdsbesök.

Läs mer om höjt tandvårdsbidrag på Försäkringskassans webbplats