Logotype för print
31 juli, 2018

Brist på ämne i saliven kan ge hål i tänderna

Varför får vissa hål i tänderna medan andra aldrig får det? Forskare har kommit en anledning på spåren. Nämligen att de som lätt får hål i tänderna kan ha för lite av ämnet LL-37 i sin saliv.

Sambandet mellan salivens ämne LL-37 och karies, alltså hål i tänderna, undersöks just nu av forskare hos Folktandvården Skåne. Kunder och patienter på den nybyggda kliniken Leendecentralen i Lund, kommer att erbjudas att lämna ett salivprov och vara med i studien.

- Hypotesen är att det finns ett samband mellan låga nivåer av ämnet LL-37 och karies, berättar allmäntandläkaren Alexandra Aidoukovitch som har en forskarutbildningstjänst vid Folktandvården Skåne.

Alexandra Aidoukovitch, allmäntandläkar

- Förhoppningen är att forskningen resulterar i en djupare förståelse om kariessjukdom och kan lägga grunden för utveckling av nya sätt att identifiera de här personerna, fånga upp dem tidigare och ge dem förebyggande behandling så att de inte utvecklar karies.

LL-37 är ett ämne som finns i kroppen hos alla människor. Det speciella med ämnet är att det är ett kroppsligt försvar och tar död på bakterier. Det är känt sedan länge. Ämnet finns även i saliven, och mängden kan variera mycket från person till person.

- Vi vet att LL-37 dödar bakterier, men vi vet ännu inte om det har en koppling till karies. Studier sedan tidigare visar på en trend där kariesaktiva personer har låga nivåer av LL-37 i saliven. Detta kan alltså vara en faktor som avgör om man får hål i tänderna, även om det förstås finns flera faktorer som kan spela in, förklarar Alexandra Aidoukovitch.

ForskningslabbSambandet mellan LL-37 och munsjukdomar som karies och tandlossning behöver klarläggas mer innan det går att dra några slutsatser och det är detta som Alexandra Aidoukovitchs studie går ut på. Forskningen kommer att bedrivas i Leendecentralens nya moderna biolaboratorium och de som erbjuds att vara med är kunder mellan 18 och 22 år.

- Vi ska börja med att samla in salivprov från cirka 100 personer. Det blir en grupp som är kariesaktiv och en som är kariesfri och deras saliv kommer att jämföras.

Den kliniska forskningen är viktig för Folktandvården Skåne, som finansierar flera forskarutbildningstjänster. Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete ska bidra till att kliniknära forskning snabbare kan utveckla tandvården, vilket i sin tur skapar nytta för kunderna.