Logotype för print
12 mars, 2018

Folktandvården Skåne får högt betyg av kunder

Nio av tio kunder är nöjda och rekommenderar gärna Folktandvården Skåne till andra. Det framgår av Folktandvården Skånes senaste kundundersökning.

- Resultatet är glädjande då våra kunders förväntningar och behov står i fokus för vår verksamhet, säger vd Marika Qvist. 

Folktandvården Skåne genomför årligen undersökningar för att ta reda på hur Folktandvården Skåne når upp till kundernas förväntningar och önskemål. Runt 1 800 personer deltog i den senaste undersökningen och resultatet gav Folktandvården Skåne ett gott betyg. På en skala från 1–5 uppnådde företaget ett Nöjd- Kund-Index på 4,23.

Gott bemötande av kompetenta och engagerade kollegor
Kund i behandlingsrum87 procent, nära nio av tio kunder, uppger att de totalt sett är nöjda med Folktandvården Skåne. Medarbetarnas kompetens, stora engagemang och personliga bemötande lyfts fram som positiva egenskaper hos Folktandvården Skåne. 

Enligt undersökningen värdesätter kunderna att lätt kunna få tid, men också miljöfrågor är viktiga.

- Vi ser årligen en ökning i antalet kunder och besök till våra kliniker och arbetar löpande med att öka tillgängligheten till klinikerna genom utökade öppettider, nya arbetstidsmodeller och arbetssätt. Med vår webbtidbokning kan kunderna enkelt själva boka och ändra sina tider digitalt, berättar Marika.

- Vi lever i ett hållbart samhälle där kunderna visar ett allt större intresse för miljön och ställer högre krav på branscherna. I Folktandvården Skåne vill vi göra skillnad och bidra till en grönare och ljusare framtid. I många år har vi arbetat aktivt med miljöfrågor och erbjuder en miljöanpassad tandvård. Nu ska vi bli ännu tydligare med att berätta om det värdefulla miljöarbete vi gör varje dag, fortsätter Marika.

Högt förtroende för tandvård
Tandvården har under lång tid varit den bransch som kunder haft högst förtroende för, enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning.

- Det tyder på en väl fungerande tandvård och understryker vikten av att möta kundernas förväntningar både när det gäller bemötande och hög kvalitet i den utförda tandvården. Vår årliga kundundersökning är en ledstjärna och väldigt viktig för vårt fortsatta arbete, säger Marika.

Om undersökningen
Mätningen bygger på runt 1 800 intervjuer i Skåne med kunder som är 18 år eller äldre. Intervjuerna gjordes december 2017 via SMS med länk till en webbenkät.  De intervjuade fick frågor om deras förväntningar, produkt- och servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Svaren vägdes sedan ihop till ett totalbetyg, Nöjd-Kund-Index. 2017 var Nöjd- Kund-Index 4,23.