Logotype för print
8 maj, 2018

Fortsatt minskning av antibiotika

Antalet utskrivna antibiotikarecept i Folktandvården Skåne minskade med 8,5 procent under 2017 och fortsätter att minska stadigt. Totalt har antibiotikaförskrivningen minskat med 38 procent sedan 2012.

Antibiotika- I Folktandvården Skåne har vi gjort en rejäl satsning för att minska onödig antibiotikaanvändning. Vi vet att användning av antibiotika är starkt korrelerat med antibiotikaresistens och därför ska antibiotika bara förskrivas när det förväntas göra verklig nytta för patienten, säger Björn Neroth, divisionschef i Folktandvården Skåne.

Folktandvården Skåne arbetar sedan flera år tillbaka för att minska antibiotikaförskrivningen på klinikerna. Förskrivningen följs upp löpande och medarbetare utbildas kontinuerligt i förskrivningsrätt.

- På fem år har vi lyckats minska antalet utskrivna antibiotikarecept med 38 procent. Vårt viktiga arbete med att minska antibiotikaförskrivningen fortsätter, säger Björn Neroth.