Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Fortsatt minskning av antibiotika

8 maj, 2018

Antalet utskrivna antibiotikarecept i Folktandvården Skåne minskade med 8,5 procent under 2017 och fortsätter att minska stadigt. Totalt har antibiotikaförskrivningen minskat med 38 procent sedan 2012.

Antibiotika- I Folktandvården Skåne har vi gjort en rejäl satsning för att minska onödig antibiotikaanvändning. Vi vet att användning av antibiotika är starkt korrelerat med antibiotikaresistens och därför ska antibiotika bara förskrivas när det förväntas göra verklig nytta för patienten, säger Björn Neroth, divisionschef i Folktandvården Skåne.

Folktandvården Skåne arbetar sedan flera år tillbaka för att minska antibiotikaförskrivningen på klinikerna. Förskrivningen följs upp löpande och medarbetare utbildas kontinuerligt i förskrivningsrätt.

- På fem år har vi lyckats minska antalet utskrivna antibiotikarecept med 38 procent. Vårt viktiga arbete med att minska antibiotikaförskrivningen fortsätter, säger Björn Neroth.