Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Kliniken i Kristianstad flyttar till centrum

20 september, 2018

Folktandvården Skånes klinik i Kristianstad har flyttat från Tandvårdshuset till Östra Boulevarden. Flytten innebär fler behandlingsrum i större moderna lokaler på ett och samma våningsplan.

Kliniken i Kristianstad flyttar till centrum- Det är roligt att kunna erbjuda kunder och patienter en nybyggd och genomtänkt klinik. Med utökat antal behandlingsrum, helt ny utrustning och smarta arbetssätt blir flytten ett lyft för både kunder och medarbetare, säger klinikchef Mats Arvidsson.

Letandet efter en lokal med centralt läge och på ett och samma våningsplan har pågått under en längre tid.

- Våra nya lokaler är bättre lämpade för vårt nya arbetssätt som innebär ett nära samarbete mellan allmän- och specialisttandvård. Arbetssättet syftar till att skapa en högre flödeseffektivitet vilket i slutänden ger bättre tillgänglighet. Genom att vara samlade på ett och samma våningsplan blir det lättare för kunder och medarbetare att kommunicera med varandra, berättar Mats.

Kliniken på Östra Boulevarden består av allmäntandvård och specialisttandvård. Specialisttandvården är uppdelad i oral protetik, tandreglering, tandlossning, barntandvård och sjukhustandvård.

Till årsskiftet öppnas också en akutklinik med tre behandlingsrum och en Tandborsten-klinik med förebyggande verksamhet för barn och föräldrar. 

- På akutkliniken erbjuds enklare behandlingar och akut tandvård. Vid större behov bokas patienten in hos behandlare på den integrerade kliniken där mer avancerad tandvård bedrivs.

I områden med sämre munhälsa gör Folktandvården Skånes kliniker särskilda insatser för de mindre barnen genom så kallade Tandborsten-kliniker. ”Tandborsten” i Kristianstad blir Folktandvården Skånes elfte specialklinik som utbildar föräldrar i tandvård.

- Syftet med Tandborsten är att påverka munhälsan positivt i områden där tandvårdsbehoven ofta är större än genomsnittet. Barnen kallas till Tandborsten redan vid sju månaders ålder och föräldrarna får då råd om tandhälsa, kost och hur de bäst sköter barnets tänder, säger Mats Arvidsson.