Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Avgiftsfri tandvård till och med 23 år

27 november, 2018

2019 höjs åldersgränsen för fri tandvård till och med den sista december det år du fyller 23 år.

Grupp ungdomar som lerDu som är född 1996 eller senare och är folkbokförd i Sverige har rätt till fortsatt avgiftsfri tandvård till och med det år du fyller 23.

Du som redan är kund hos oss kommer att kallas precis som tidigare. Du behöver inte göra någonting.

Höjningen av åldern inom den fria barn- och ungdomstandvården beslutades 2016 av riksdagen och har genomförts i flera steg.