Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Just nu erbjuder vi enbart akut tandvård

På grund av rådande materialbrist med anledning av covid-19 är vår verksamhet tillfälligt begränsad till akut tandvård på utvalda kliniker runt om i Skåne. Vi kommer att kontakta dig som har en tid hos oss för att boka om den. Vi bokar om två veckor i taget. Så snart vi har material återgår vi till ordinarie verksamhet.

Om du är i behov av akut tandvård kan du kontakta vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en tid.

Har du övriga frågor som rör ombokning eller kommande tid, vänligen kontakta din klinik.

Avgiftsfri tandvård till och med 23 år

27 november, 2018

2019 höjs åldersgränsen för fri tandvård till och med den sista december det år du fyller 23 år.

Grupp ungdomar som lerDu som är född 1996 eller senare och är folkbokförd i Sverige har rätt till fortsatt avgiftsfri tandvård till och med det år du fyller 23.

Du som redan är kund hos oss kommer att kallas precis som tidigare. Du behöver inte göra någonting.

Höjningen av åldern inom den fria barn- och ungdomstandvården beslutades 2016 av riksdagen och har genomförts i flera steg.