Logotype för print
30 augusti, 2018

Ny forsknings- och utvecklingschef

Folktandvården Skåne satsar målmedvetet på forskning och innovation. Henrik Jansson, Folktandvården Skånes nya FoU-chef, ska driva arbetet fortsatt framåt.

Henrik Jansson är specialisttandläkare i parodontologi och har de senaste åren arbetat som docent i oral hälsovetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping.

- Folktandvården Skåne gör en unik utvecklingsresa och går från att vara en traditionell, folklig aktör till att greppa ledarpinnen i utvecklingen av framtidens tandvård. Henrik har gedigen erfarenhet av kompetens- och vidareutbildningsfrågor samt forskning och innovation och kan bidra till att vi tar ytterligare steg i vårt utvecklingsarbete, berättar vd Marika Qvist.

Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschefUtvecklingsfrågor i fokus

Henrik är uppvuxen och utbildad i Skåne. Han har varit forskningsaktiv i 20 år och har lång erfarenhet som universitets- och högskolelärare för tandläkar- och tandhygieniststudenter. Han har också varit med och etablerat flera internationella samarbeten.

- Folktandvården Skåne satsar på forskning, vårdutveckling och innovation. Vi står idag inför många spännande möjligheter och jag ser fram emot att arbeta med dessa i Skåne. Jag hoppas att jag, med min nationella och internationella erfarenhet, kan bidra till att Folktandvården Skåne intar en ledande roll som kunskapsdrivande aktör, säger Henrik Jansson.

 

Forskning och utveckling som gör skillnad

De senaste åren har Folktandvården Skåne fyrdubblat medlen till forsknings- och utvecklingsprojekt, satsat på tio egenfinansierade ST-tjänster och tre forskarutbildningstjänster. Kollegorna är verksamma inom en rad forskningsområden, exempelvis munhälsans eventuella betydelse för återinsjuknande i lungsjukdomen KOL, internetbaserad smärtskola för ungdomar och vuxna samt biomarkörer i saliv för hjärt- och kärlsjukdom.

2016 lanserades "Folktandvården Skåne Academy", som innebär påbyggnadsutbildning och kompetensutveckling för alla medarbetare. Dessutom har Folktandvården Skåne gjort en unik satsning och etablerat kunskapscentrumet Leendecentralen i Lund. I Leendecentralen finns klinisk verksamhet med 38 behandlingsrum, operationsrum, bio- och tekniklaboratorium, forskning och innovation samt en kunskapsarena och ett huvudkontor.