Logotype för print
20 juni, 2018

Nytt centrum för munhälsa har öppnat i Lund

Folktandvården Skåne har öppnat ett nytt centrum för munhälsa i Lund. I Leendecentralen samlas klinik och forskning för framtidens tandvård.

Leendecentralen i Lund

- Leendecentralen är ett innovativt centrum för vår verksamhet och först av sitt slag i Sverige. Genom att samla flera delar under ett och samma tak skapas unika möjligheter för att utveckla tandvården, säger Marika Qvist, vd på Folktandvården Skåne.

I Leendecentralen finns en kunskapsarena för forskning, utbildning och ny teknik samt huvudkontor. Huset inhyser även en stor klinik med 38 behandlingsrum för allmän- och specialisttandvård.


Fokus på forskning

Forskning på LeendecentralenFolktandvården Skåne satsar stort på forskning och vårdutveckling och har de senaste åren fyrdubblat medlen till flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Leendecentralen innebär ökade möjligheter att initiera, samordna och stimulera den kliniska forskning som bedrivs inom Folktandvården Skåne. I ett helt nytt digitalt tandtekniskt och biologiskt laboratorium utförs kliniska studier och utvecklingsprojekt.

- Att medverka till kunskapsutveckling är högt prioriterat och genom klinisk forskning kan vi bidra till att stänga kunskapsluckor inom tandvården. Med närhet mellan klinik, forskning och ledning kan resultaten av forskningsprojekt snabbare nå ut i det praktiska vårdarbetet. Något som gynnar skåningarna och tandvården i stort, berättar Ewa Ericson, forskning- och utvecklingschef.

I det biologiska labbet bedrivs bland annat forskning om hur tandplack påverkar lungsjukdomen KOL och salivens betydelse för karies. Sammanlagt är ett tjugotal forskningsprojekt igång i Folktandvården Skåne och internationella forskningssamarbeten planeras.


Ny teknik och toppmodern utrustning

Digital teknik öppnar möjligheter till en mer effektiv och bekväm tandvård för kunderna. Digital teknik öppnar möjligheter till en mer effektiv och bekväm tandvård för kunderna. På flera av Folktandvården Skånes kliniker görs digitala tandavtryck. Leendecentralens tandtekniska labb har utrustning som skriver ut 3D-printade modeller av tänder och käkar.

I ett så kallat skills-labb kan behandlare träna kliniska färdigheter på simulerade patientdockor och från ett behandlingsrum, inrett för kirurgi, kan operationer filmas live och visas i Leendecentralens stora föreläsningssal eller på andra kliniker runtom i Skåne.

Marika Qvist, vd Folktandvården Skåne- För att stimuleras som medarbetare är det viktigt med kompetensutveckling under hela karriären. På Leendecentralen kan våra behandlare forska, vidareutbilda sig odontologiskt och träna praktiskt på den senaste tekniken och nya behandlingsmetoder. Detta bidrar till att vi ständigt kan ligga i framkant, samtidigt som patientsäkerheten och vårdkvaliteten ökar, säger Marika.

- Behovet av tandvård kommer att öka på sikt, framförallt genom att vi lever och behåller våra tänder längre. För att klara framtida utmaningar behöver vi utveckla nya sätt att både möta och behandla våra kunder för att uppnå en högre verkningsgrad i både preventiva, reparativa och rehabiliterande insatser. Med Leendecentralen ökar förutsättningarna för detta, förklarar Marika.

 

Leendecentralen lockar medarbetare från hela Sverige
Leendecentralen i LundTandvården i Sverige, både offentlig och privat, lider brist på personal. Leendecentralen är en viktig satsning för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare på tandvårdsmarknaden.

- Vi har de senaste månaderna märkt av ett ökat intresse av att jobba hos oss och rekryterat flera tandläkare från andra delar av Sverige. Det visar på att vi satsar på helt rätt saker för framtidens tandvård och skåningarna, konstaterar Marika Qvist.


Om Leendecentralen

  • Leendecentralen är Folktandvården Skånes nya kunskapscentrum och mötesplats för framtidens tandvård. Totalt arbetar 150 personer i lokalerna på 4 848 kvadratmeter som årligen förväntas ta emot cirka 60 000 kunder och patienter.
  • I huset finns en stor och toppmodern klinik med 38 behandlingsrum som innehåller både allmän- och specialisttandvård, en kunskapsarena för kompetensutveckling och utbildning, forskning och ny teknik, samt huvudkontor, med aktivitetsbaserade arbetsplatser, för Folktandvården Skåne.
  • Leendecentralen möjliggör storsatsning på forskning med ett tandtekniskt och ett biologiskt laboratorium där kliniska studier och utvecklingsprojekt kan genomföras i direkt anslutning till specialist- och allmäntandvård.