Logotype för print
11 januari, 2018

Ökad satsning på forskning med nya forskarutbildningstjänster

Allmäntandläkarna Alexandra Aidoukovitch och Julia Lam i Folktandvården Skåne har fått forskarutbildningstjänster. De ska forska kring käk- och ansiktssmärta respektive förebyggande av orala sjukdomar.

Alexandra Aidoukovitch och Julia Lam


- Att bedriva klinisk forskning är viktigt för Folktandvården Skåne. Vi vill medverka till att stänga kunskapsluckor samt sprida och implementera ny kunskap i verksamheten. Fler forskarutbildade kollegor innebär att vi ökar våra möjligheter till detta, säger Ewa Ericson, forsknings- och utvecklingschef i Folktandvården Skåne.

En forskarutbildningstjänst innebär att man som behörig tandhygienist eller tandläkare i Folktandvården Skåne kan använda en del av sin tjänst för forskarutbildning som ska leda till en doktorsexamen.

Julia Lam och Alexandra Aidoukovitch påbörjar sina forskarutbildningstjänster vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet respektive medicinska fakulteten, Lunds universitet på halvtid i åtta år och arbetar resterande tid som allmäntandläkare i Folktandvården Skåne. Folktandvården Skåne finansierar forskarutbildningstjänsterna.

Behandling med bettskena jämförs med internetbaserad smärtskola

Julia Lams forskningsprojekt handlar om långvarig käk- och ansiktssmärta. I Julias studie deltar vuxna för att se om egenvård via internetbaserad smärtskola kan vara bättre än bettskena som behandling för långvarig käksmärta.

- Vid kronisk smärta påverkas hjärnans funktion och struktur. Ett andra syfte med forskningsprojektet är att se om hjärnans funktion och struktur kan återställas av behandlingen.

Förebyggande av orala sjukdomar

Alexandra Aidoukovitchs forskning utreder vilken betydelse det kroppsegna ämnet LL-37, som bland annat finns i saliven, har för kariessjukdom och parodontit.

- LL-37 har en bakteriedödande effekt och kan motverka en inflammationsprocess. Jag hoppas att forskningen bidrar till en fördjupad förståelse för karies och parodontit, samt fastställer om LL-37 fungerar som en biomarkör för de orala sjukdomarna. Att klarlägga LL-37´s betydelse för kariessjukdom och parodontit kan lägga grunden till vidareutveckling av nya diagnostiska metoder och behandlingsprinciper.