Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Tandvårdspersonal ska upptäcka våld i nära relationer

20 september, 2018

Folktandvården Skåne har i många år arbetat med att upptäcka när barn far illa. Nu ska tandvårdspersonal också ställa frågor till vuxna som man misstänker har utsatts för våld i nära relation.

Tandvårdspersonal ska upptäcka våld i nära relationer- Att upptäcka och motverka våld i nära relationer är en självklar och viktig del i vårt uppdrag. Vi i Folktandvården Skåne kan göra stor skillnad eftersom vi är en av få instanser ­­i samhället som möter så många personer regelbundet, säger Pernilla Juréus, kvalitetschef i Folktandvården Skåne.

Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem med stora konsekvenser för individ och samhälle. Tandvårdspersonal har sedan tidigare skyldighet att anmäla om man misstänker att ett barn far illa.

Nu börjar Folktandvården Skånes medarbetare utbildas för att stärka arbetet med våld i nära relationer. Utbildningen ska ge ökad kunskap om hur tandvårdspersonal blir ett bättre stöd till patienter som misstänks vara utsatta för våld av närstående. 

- Ett gott bemötande där man blir trodd och tagen på allvar kan vara av stor betydelse för den som är drabbad. Mötet med oss i tandvården kan innebära en första konkret möjlighet att få hjälp, berättar Pernilla.