Logotype för print
23 oktober, 2018

Utbildning av tandläkare med utländsk examen

Ett nytt samarbete mellan Malmö universitet och Folktandvården Skåne ser till att tio välutbildade tandläkare med examen utanför EU får svensk tandläkarlegitimation.

- Det råder brist på tandläkare och det är därför av stor betydelse att vi tar tillvara på den kompetens som redan finns. De som har tandvårdsutbildning sedan tidigare är värdefulla framtida resurser och kollegor, säger Folktandvården Skånes vd Marika Qvist.

Tio tandläkare med examen utanför EU går en kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) i Malmö. Utbildningen är på ett år och innehåller en teoretisk del på Malmö universitet och en praktisk del på Folktandvården Skåne. Till årsskiftet, efter godkänt resultat, får de sin svenska tandläkarlegitimation.

Shadi Al Khabazi och Ahmad Altawashi har utbildats och arbetat som tandläkare i Syrien. På Folktandvården Skåne i Näsby vägleds de nu av handledarna Per Rosenberg och Alaa Sepphan.

- De är jätteintresserade, duktiga och ambitiösa och har spridit mycket positiv energi på kliniken. Kraven på dem är höga och under praktiken har de ett flertal inlämningsuppgifter som ska göras, berättar Per, tandläkare och klinikchef.

Utbildningen är intensiv och alla ämnen i tandläkarutbildningen ingår. Av 137 sökande antogs tio till KUT-utbildningen i Malmö.

<p><img class="align-right" title="George, tandläkare" alt="George, tandläkare" src="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/media/puffar-startsida-bild/george.jpg,,5760?epieditmode=False" height="603" width="900" />

Ahmad och Shadi stortrivs på utbildningen och enligt dem jobbar man mer förbyggande i Sverige, jämfört med hemlandet Syrien.

- Den svenska modellen med nationella riktlinjer och avgiftsfri tandvård för barn är jättebra. Praktiken ger oss tid och möjlighet att fråga och prata med många erfarna och duktiga kollegor, vilket är väldigt utvecklande, säger Ahmad och Shadi.

George, tandläkareGeorge Afrem gör sin praktik i Malmö, på Folktandvården Skånes klinik Lilla Varvsgatan.

- Utbildningen är väldigt intensiv men det är fantastiskt att ha möjligheten att kunna gå på så många intressanta föreläsningar och utbyta tankar och erfarenheter med andra i professionen. Jag har en jättebra handledare här på kliniken som tar sig tid att diskutera fall, berättar George.

Tandläkare som kommer till Sverige och vill arbeta måste ha en svensk tandläkarlegitimation. Kommer man från ett land utanför EU måste man antingen gå en kompletterande utbildning för tandläkare, så kallad KUT-utbildning, eller göra ett kunskapsprov som bedöms av Socialstyrelsen och sedan 6 månaders praktik på en tandvårdsklinik som Socialstyrelsen godkänt.

Det är regeringen som gett Malmö universitet i uppdrag att starta en kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) med examen utanför EU. Utbildningen ges även vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet i Stockholm.