Logotype för print
19 februari, 2019

Högt betyg av kunder

Nära nio av tio kunder är nöjda med Folktandvården Skåne. Det framgår av den senaste kundundersökningen.

- Resultatet är glädjande då våra kunders förväntningar och behov står i fokus för vår verksamhet, säger Marika Qvist, vd på Folktandvården Skåne.

Folktandvården Skåne genomför årligen undersökningar för att ta reda på hur man når upp till kundernas förväntningar och önskemål. Runt 6 800 personer deltog i den senaste mätningen och resultatet gav Folktandvården Skåne ett högt betyg. På en skala från 1–5 uppnådde företaget ett Nöjd-Kund-Index på 4,2.

Gott bemötande av kompetenta och engagerade kollegor

Kund i behandlingsrum86 procent, nära nio av tio kunder, uppger att de totalt sett är nöjda med Folktandvården Skåne. Medarbetarnas kompetens, stora engagemang och personliga bemötande lyfts fram som positiva egenskaper.

Det viktigaste för kunderna är upplevelsen i behandlingsrummet; såsom bemötande, professionalism och delaktighet i behandlingen.

- Detta understryker vikten av att vara lyhörda och möta våra kunders förväntningar när det gäller bemötande och information i behandlingsrummet. Vår årliga kundundersökning är en central utgångspunkt för vårt fortsatta arbete, berättar Marika

Undersökningen visar också att kunderna värdesätter att lätt kunna boka en tid.

- Vi arbetar löpande med att öka tillgängligheten till klinikerna genom nya arbetstidsmodeller och arbetssätt samt utökade öppettider. Dessutom har vi fortsatt våra digitala satsningar genom att etablera en kundchatt och utveckla vår webbtidbokning där kunderna enkelt kan boka och ändra sina tider, säger Marika.

Antalet kunder och besök till Folktandvården Skånes kliniker ökar årligen. Samtidigt ökar också antalet uteblivanden och sena återbud. Under 2018 blev uteblev kunder från 88 000 planerade besök.

- Om alla med förhinder skulle avboka i god tid skulle vi ha fler tider att erbjuda. Detta skulle öka tillgängligheten betydligt, berättar Marika.

Om undersökningen

Mätningen bygger på runt 6 800 intervjuer i Skåne med kunder som är 18 år eller äldre. Intervjuerna gjordes hösten 2018 via SMS med länk till en webbenkät. De intervjuade fick frågor om deras förväntningar, produkt- och servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Svaren vägdes sedan ihop till ett totalbetyg, Nöjd-Kund-Index. 2018 var Nöjd-Kund-Index 4,2.

Högst betyg fick positiv och engagerad personal, där 92 procent av kunderna i undersökningen är nöjda eller mycket nöjda. På delad andra plats kom gott bemötande och upplevelse av trygghet vid besöket, som 91 procent tycker är hög eller mycket hög.