Logotype för print
17 april, 2019

Mindre antibiotika skrivs ut

Antibiotikaförskrivningen inom Folktandvården Skåne har minskat med 42 procent sedan 2012 och fortsätter att minska.

Kund i behandlingsrum

- I Folktandvården Skåne har vi gjort en rejäl satsning för att minska onödig antibiotikaförskrivning. Vi vet att användning av antibiotika är starkt korrelerat med antibiotikaresistens och därför ska antibiotika bara förskrivas när det förväntas göra verklig nytta för patienten, säger Pernilla Juréus, kvalitetschef i Folktandvården Skåne.

Folktandvården Skåne arbetar sedan flera år tillbaka för att minska antibiotikaförskrivningen på klinikerna. Förskrivningen följs upp löpande och medarbetare utbildas kontinuerligt i förskrivningsrätt.

- I Skåne har Folktandvården Skåne den största procentuella minskningen av antibiotikaförskrivning sedan 2012 och vårt viktiga arbete med att minska antibiotikaförskrivningen fortsätter, säger Pernilla.

Enligt Socialstyrelsens senaste rapport har Folktandvårdens andel patienter som får en antibiotikaförskrivning minskat med 44 procent mellan 2009 och 2017. Inom den privata tandvården är minskningen betydligt mindre, 10 procent, under samma period.