Logotype för print
7 oktober, 2019

Arga leken slutar nu.

Folktandvården Skåne har under parollen ”Vi jobbar för leenden” bjudit på allt från roliga skämt till coachande komiker i sina reklamkampanjer. Nu lanseras en kampanj som tar upp en annan aspekt av det dagliga jobbet med att få alla skåningar att vara stolta över sina leenden.

– Det startade med en ambition om att tydliggöra Folktandvården Skånes värdegrund och uppdrag som omfamnar att vi finns för alla – oavsett kön, ålder, ursprung och socioekonomisk tillhörighet. För oss är detta ytterst angeläget med hänsyn tagen till den ökade polariseringen vi ser i omvärlden, såväl lokalt som globalt. Det blev då naturligt att lyfta det som förenar oss människor och det som vi jobbar för dagligen, nämligen leendet. Forskning kring leendets evolution understödjer vår ambition, berättar Marika Qvist, vd på Folktandvården Skåne.

Centralt för kampanjen är ett experiment som genomfördes i september i Malmö. 14 personer, främlingar för varandra, bjöds in. De fick endast en instruktion: att gå in i ett rum och leka Arga leken med personen de mötte. Leken går ut på att få den andra att skratta utan att själv le.

Kampanjen startar den 7 oktober och kommer att syna på bio, utomhus och i digitala kanaler under de kommande veckorna.