Logotype för print
6 mars, 2019

Nio av tio medarbetare trivs på jobbet

Nio av tio medarbetare trivs på Folktandvården Skåne och känner sig delaktiga i företagets utveckling. Det visar den senaste medarbetarundersökningen.

- Vi har i tidigare mätningar haft väldigt goda resultat och vi rör oss fortsatt i positiv riktning inom de allra flesta områden. Framförallt är det roligt att se att våra medarbetare känner sig delaktiga i utvecklingen av verksamheten, berättar Mats Gottschalk, HR-chef på Folktandvården Skåne.

MedarbetareI undersökningen får Folktandvården Skåne ett index på 75,9 på en skala 1-100. 70 är vetenskaplig norm och indikerar att en organisation har stor förändringskraft och goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Gott ledarskap, effektivitet och återkoppling i arbetet är områdena som får bäst resultat.

- En av de viktigaste faktorerna för att medarbetare ska trivas och stanna är ett gott ledarskap. Därför har vi under flera år valt att satsa på en gedigen ledarskapsutveckling och vi ser att det har fått effekt på arbetstakt, såväl som på trivsel och resultat, säger Mats.

En annan viktig faktor för trivsel är kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

- Vi har en egen utbildningsplattform, Folktandvården Skåne Academy, som ger medarbetare både kunskap och verktyg för att utföra arbetsuppgifter, växa och vidareutvecklas i karriären, berättar Mats.

87 procent av nära 1 500 anställda deltog i undersökningen som genomförs vartannat år.

- Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att veta hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats. Vi kommer att jobba med resultaten på alla nivåer för att förbättra ytterligare, säger Mats.

Resultatet från mätningen gör att Folktandvården Skåne placerar sig bland landets tio bästa företag som deltar i undersökningen.

- Det är ett väldigt fint resultat med höga nivåer inom de allra flesta områden. I jämförelse med liknande bolag befinner sig Folktandvården Skåne i topp när Springlife gör en extern jämförelse, säger Patrik Gunnarsson, project manager på företaget Springlife som genomfört medarbetarenkäten.