Logotype för print
10 januari, 2019

Ny organisation för specialisttandvården i Malmö och Lund

Folktandvården Skåne organiserar om specialisttandvården i Malmö och Lund. Syftet är att minska väntetiderna och öka tillgängligheten för skåningarna.

Från den 4 februari 2019 samlas Malmös och Lunds vuxenspecialiteter för tandlossning, oral protetik och endodonti till Lund C. Samtidigt koncentreras den specialiserade tandvården för barn och unga vuxna till specialistcentrum på Spårvägsgatan i Malmö.

- Med denna förändring tar vi ett samlat grepp för att öka tillgängligheten till specialisttandvården i Malmö/Lund området. Målet är att skåningarna ska få en fortsatt bra vård i god tid, säger vd Marika Qvist.

Den specialiserade tandvården för barn och unga vuxna på Spårvägsgatan i Malmö kommer att dela lokaler med allmäntandvården som idag finns på Bangatan i Malmö.

- Vi ser en negativ utveckling i tandhälsan hos barn och unga vuxna i Skåne. Mot denna bakgrund behöver vi kraftsamla för att vända trenden. Med allmäntandvård och specialiserad tandvård för barn och unga vuxna under ett och samma tak skapar vi förutsättningar för att etablera ett barncentrum i Malmö, säger Marika.

Viss del av den specialiserade barn- och ungdomstandvården bedrivs idag på Skånes universitetssjukhus i Lund. De barn och ungdomar som har behov av tandvård inom sjukhuset kommer fortsatt att erbjudas vård där.