Logotype för print
14 januari, 2019

Nya priser från 15 januari

Från den 15 januari 2019 gäller nya priser för Folktandvården Skåne. Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med 23 år.

De senaste åren har prishöjningar hos Folktandvården Skåne i allmänhet legat lägre än kostnadsutvecklingen och under medianpriset för tandvård i Sverige.

Från och med den 15 januari 2019 höjs priserna enligt den referensprislista som TLV, Tandvårds och läkemedelsverket, årligen tar fram. Utöver detta höjs priserna för 12 av 174 allmäntandvårdsåtgärder ytterligare. Här hittar du den fullständiga prislistan

Prisexempel, med allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Priset för en undersökning är 1 005 kronor. Använder du ditt årliga allmänna tandvårdsbidrag (ATB) som delbetalning betalar du:

 • 705 kronor om du är 30-64 år
 • 405 kronor om du är  24-29 eller över 65 år

Med två års allmänt tandvårdsbidrag (ATB) betalar du:

 • 405 kronor om du är 30-64 år
 • ingenting om du är 24-29 år eller över 65 år och väljer att nyttja dina två års tillgängliga ATB.

I priset för undersökningen ingår:

 • Undersökning och diagnostik (karies och parodontit)
 • Riskbedömning
 • Hälsoinformation
 • Upp till fyra röntgenbilder
 • Upp till fem minuter förebyggande åtgärder
 • Om undersökningen visar behov av mer omfattande behandling lämnas skriftligt kostnadsförslag

Frisktandvård

Ett smart sätt att få regelbunden tandvård är Frisktandvård. Du får tandvård till ett fast pris som beräknas på din munhälsa, ditt allmänna tandvårdsbidrag och din ålder. Frisktandvård kostar från 83 kronor i månaden. Läs mer om Frisktandvård

Billigare tandvård med tandvårdsstödet

Från och med det år du fyller 24 omfattas du av ett tandvårdsstöd som du kan använda för betalning av din tandvård. Tandvårdsstödet består av två delar: ett allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett skydd mot höga kostnader.

 • Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, är på 300 eller 600 kronor per år beroende på din ålder. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år.
 • Högkostnadsskyddet ger dig 50 procents ersättning för kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset och 85 procents ersättning för kostnader över 15 000 kronor av referenspriset.
 • Det särskilda tandvårdsbidraget, STB, är på 600 kronor per halvår, och kan användas till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna.

Läs mer om tandvårdsstödet