Logotype för print
17 april, 2019

inspirationsföreläsningar

Inspirerande föreläsningar med internationellt kända profiler inom tandvårdsbranschen, det är Folktandvården Skånes senaste satsning. Först ut var Caspar Wohlfahrt, parodontolog och förste amanuensis vid Universitetet i Oslo. Den 11 april höll Caspar en uppskattad föreläsning om mukosit, peri-implantit och biologiska komplikationer vid implantat.

Caspar Wohlfahrt- Idag är implantatbehandling en naturlig del i vår behandlingsarsenal med fantastiska resultat men det finns baksidor, vilka yttrar sig som både biologiska och tekniska komplikationer. För att minska risken för peri-implantit är regelbunden stödbehandling avgörande, berättar Caspar Wohlfahrt.

Föreläsningen med Caspar Wohlfahrt är den första i en serie inspirationsföreläsningar som anordnas av Folktandvården Skåne Academy. Syftet med föreläsningarna är att kombinera kunskapsöverföring med socialt nätverkande. Fokus för dagarna är kopplingen mellan forskning och klinisk vardag.

- Föreläsningarna är en del av Folktandvården Skånes satsning på kompetensutbyte och internationalisering och riktar sig till tandläkare och tandhygienister. De ska ge kollegor i tandvårdsbranschen tillgång till kända experter samt den breda och djupa kompetens som finns inom Folktandvården Skåne. Samtidigt ges tillfälle att skapa nya kontakter, utväxla erfarenheter och inspireras av andra, säger Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef i Folktandvården Skåne. 

Deltagarna fick också lära sig mer om de spännande forskningsprojekt som pågår inom Folktandvården Skåne. och forskningsmedel.