Logotype för print
24 mars, 2021

Jennie och Hossein om videosamtal med tandläkare

Jennie Nydemark och Hossein Kechan är två av Folktandvården Skånes tandläkare som jobbar med digital rådgivning. Vi pratade med dem om varför de tror att den digitala tjänsten passar både kunder och klinikerna de jobbar på.

På folktandvardenskane.se kan du nu själv boka ett digitalt besök med en tandläkare för att snabbt få råd eller hjälp med din munhälsa. Ett videosamtal med tandläkare kan bokas för att till exempel diskutera behandlingsalternativ, prata om tandvårdsrädsla eller visa synliga förändringar på en tand.

Jennie Nydemark är tandläkare på Folktandvården Skåne, och en av de 16 tandläkare som varvat med fysiska besök tar på sig sitt headset och har videosamtal med kunder. Hon ser många fördelar med den nya digitala tjänsten.

– Jag är en person som gillar effektivitet och struktur, och detta arbetssätt tilltalar mig. Jag kan hjälpa en kund på ett sätt som är smidigare för oss båda – hen behöver inte ta sig hit med allt vad det innebär av transport och barnpassning till exempel. Samtidigt är behandlingsrummet ledigt för andra patienter och förhoppningen är att det ska frigöra tid för fler fysiska besök, säger Jennie Nydemark.

Folktandvården Skåne kommer också att använda digitala besök som ett komplement till fysiska bokningar. Besök som helt eller delvis kan göras via ett videosamtal kan handla om uppföljande kontroller, informationsbesök och enklare diagnostik.

– Att till exempel börja med en kortare digital tid ger oss bättre förutsättningar för oss att boka effektiva fysiska besök. Över ett videosamtal kan vi snabbt avgöra om kunden behöver besöka en klinik, vilken behandlare hen ska träffa och hur lång tiden behöver vara, säger Jennie.

Vilken respons har du och dina kollegor fått från kunderna hittills?

– Vi vet att våra kunder allt mer söker sig till digitala kanaler, och de vi har träffat i veckan har tyckt att det varit smidigt att mötas såhär. Under en pågående pandemi är det positivt att vi kan bidra till att minska antalet fysiska besök, men ändå göra det möjligt för kunder med lindrigare besvär att träffa en tandläkare, säger Jennie.

Hossein Kechan är tandläkare på en av Folktandvården Skånes kliniker i Helsingborg, och tycker att de första dagarna har varit både spännande och lärorika.

– Jag har fått delta i videosamtal som bland annat har handlat om ilningar i tänderna, och kunnat ge råd och tips om hur man kan lindra besvären. Jag har också kunnat ge svar och råd om muntorrhet, säger Hossein Kechan.

Fördelen med att ha en digital tandvårdstjänst, enligt Hossein, är att Folktandvården Skåne blir ännu mer tillgängliga, utan att kunden inte alltid behöver boka ett fysiskt besök.

– Digitala besök är ett sätt att utöka vårt erbjudande och möta skåningarna där de befinner sig. Vi kan svara på frågeställningar direkt genom chatt eller genom ett videosamtal. Det positiva för oss som vårdgivare är att vi kan planera våra tider på ett sätt som frigör fler tider till fysiska besök, säger Hossein.

Den digitala tandvårdstjänsten lanserades den 8 mars. Du kan läsa mer och boka ett besök här.