Logotype för print
28 september, 2022

En tandfé som också inspirerar till läsning

Folktandvården Skånes barnkoncept med Lea-tandväktare fyller fyra år. Sedan starten delar vi ut riktiga böcker till alla barn i samband med sina tandläkarbesök. Tandsköterskan Randa Abed som jobbar på Rosengårds tandborstsverksamhet frågar alltid föräldrarna hon möter om de har börjat läsa för sina barn. Om inte visar hon hur.

Randa AbedDen 29 september 2018 lanserade Folktandvården Skåne sitt barnkoncept med Lea tandväktare i centrum. Konceptet visade sig även vara Skånes största barnboksprojekt.

- Med konceptet ville vi bidra till en så bra upplevelse som möjligt för alla barn som besöker oss samtidigt som vi också stimulerar till läsning, berättar Dimitra Kavakliotis, kommunikatör och projektledare för framtagningen av konceptet.

Läsandet är nyckeln till kunskap och bidrar till starkare självkänsla. Folktandvården Skåne har en stolt tradition av att vara en folkhälsoaktör som bidrar till barnens hela hälsa och välbefinnande. Hälsa är som bekant så mycket mer än karies.

Böcker om LeaFolktandvården Skånes barnkoncept omfattas i huvudsak av tre böcker med Lea Tandväktare i huvudrollen. Lea är Folktandvården Skånes egen lilla tandfé. Böckerna delas ut i samband med första besöket, treårskontrollen och sexårskontrollen. Från hennes specialgjorda skattkista kan barnen välja en liten leksak och på flera kliniker anordnas speciella barndagar där Lea också är på plats i egen hög person.

Stor igenkänning för stora och små

Randa Abed jobbar uteslutande med barn och deras föräldrar på Folktandvården Skånes tandborstenverksamhet på Rosengård. På Tandborsten har de välkomnat konceptet med Lea från start och ser att det har bidragit till bra möten med både barnen och deras föräldrar.

- Vi märker att det har skapat stor igenkänning. Barn som har äldre syskon har böckerna hemma och föräldrar berättar att de är mycket uppskattade, berättar Randa.

- Vi använder Lea och hennes vänner i våra samtal och upplever att det är ett bra sätt att få kontakt och skapa trygghet, fortsätter Randa.

Att uppmuntra till läsning

Randa Abed jobbar främst med de yngsta barnen och träffar dem och föräldrarna en gång vid sju månader och sedan när de är i ettårsåldern. Redan vid första besöket berättar hon om Lea och vem hon är och inte minst vad hon är!

- Alla vet ju faktiskt inte vad en tandfé är, berättar hon. Många föräldrar kommer från kulturer där tandféer kanske inte är så kända.

Det är vid andra besöket, när barnen är i ettårsåldern, som de får sin första bok om Lea – pekboken där vår hjältinna kittlar olika djur till skratt.

- Det är vid det tillfället jag också brukar fråga de vuxna de har börjat läsa för sina barn, berättar Randa.

- Vi för en regelbunden dialog kring barnens munhälsa och försöker stärka föräldrarna i deras omhändertagande. Att tidigt börja läsa för sina barn och ge dem ett eget språk är också viktigt, säger hon.

Enligt Randa kan man se på barnen om de är vana vid böcker eller inte. Många föräldrar har begränsade kunskaper i svenska eller talar ingen svenska alls vilket också kan bidra till att man inte läser för sina barn.

- Jag visar dem hur de kan göra och uppmuntrar dem till att börja läsa böcker för sina barn. Att titta på bilderna och prata om dem är också ett sätt att läsa en bok, säger Randa.

Många böcker sedan starten

Sedan starten för fyra år sedan har Folktandvården Skåne delat ut över 110 000 böcker och anordnat fler än 95 barndagar med Lea på plats. Lea har också stått på scen i två teaterföreställningar på Dunkers Kulturhus samt inspirerat skolbarn till att borsta tänderna i skolor i Helsingborg.