Logotype för print
31 januari, 2022

Gemensam forskning för att hitta sjukdom innan den uppstår

Kan biomarkörer hjälpa oss att identifiera sjukdom innan det uppstår? Det hoppas forskningsprogrammet Foresight svara på. Folktandvården Skånes kliniker spelar en viktig roll i arbetet.

I Sverige drabbas cirka 10 procent av allvarlig karies eller tandlossning. Genom forskning och nya metoder kan det gå att hitta sjukdom innan den uppstår, och på så sätt kunna rikta resurser till de mest behövande. Genom forskningsprogrammet Foresight vill bland annat forskare vid Malmö universitet och Lunds universitet förbättra klinikers möjligheter att identifiera patienter med ökad risk för karies och tandlossning. Forskarna letar bland annat efter nya prediktiva biomarkörer och utvecklar nya metoder för riskbedömning.

Porträtt på Henrik JanssonI det kliniska arbetet bidrar Folktandvården Skåne framför allt genom att samla in patientdata genom kliniskt arbete och mikrobiologiska prover. Enligt Henrik Jansson, chef för specialisttandvård och forskning på Folktandvården Skåne, är samarbetet viktigt för att bidra med kunskapsutveckling.

– Genom att vara med i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Foresight, med flera olika intressenter, får vi ta del av den senaste kunskapen inom området och är med och bidrar till att generera ny kunskap. Det kommer gynna våra medarbetare, men framför allt våra patienter, säger Henrik Jansson.

Läs mer om Foresight och se en film om forskningsprogrammet på Mötesplats social innovation.