Logotype för print
23 augusti, 2022

Hon var med och startade Tandborsten

Det började som en vetenskaplig studie för att sedan bli en viktig del i vår verksamhet. I över 22 år har Eva-Marie Mårtensson motiverat tusentals föräldrar och barn till bättre munhälsovanor. Nu har hon trappat ner men kan inte släppa det helt.

Porträtt på Eva-Mrie på Tandborsten i RosengårdDet var strax innan millenniumskiftet. Eva-Marie Mårtensson arbetade med tandhälsoundervisning i SFI-klasser och pratade kost och karies med vuxna invandrare från olika länder. Hon var en uppskattad lärare som också såg till att de med behov kom i kontakt med tandvården.

En dag blir hon kontaktad av Leif Leisnert, dåvarande klinikchef på Rosengård, som undrar om hon är intresserad av att ingå i ett forskningsprojekt med syfte att komma till rätta med det stora kariesproblem som rådde bland förskolebarn på Rosengård.

- Jag tvekade inte en sekund. Jag har alltid varit en nyfiken person som i min yrkesroll också brinner för det hälsofrämjande arbetet, säger Eva-Marie som är utbildad tandsköterska sedan 1974.

Projektet Eva-Marie blev erbjuden att jobba med kallades för Rosengårdsprojektet och kommer att ligga till grund för det tandhälsoprogram vi idag bedriver på våra olika tandborstenverksamheter.  

Kariessituationen i Malmö

I slutet på 90-talet var Rosengård i Malmö en stadsdel där 85 procent av invånarna hade utländsk bakgrund och det talades mer än 50 olika språk. Segregationen var stor och barnen i området hade en munhälsostatus jämförbar med hur kariessituationen såg ut i Sverige på 1960- och 70-talet. Hälften av treåringarna på Rosengård hade karies. Motsvarande siffra i andra områden i Malmö kunde vara så låga som sju procent.

- Det var som en pyramid, säger Eva-Marie. Trots uppsökande verksamhet och samarbeten med BVC, förskolor och fluortanter som kom ut till skolorna, blev barnens munhälsa inte bättre. Något behövde göras.

Kontinuitet - en framgångsfaktor för att lyckas

Rosengårdsprojektet startade i augusti 2000 av Inger Wennhall som jobbade som tandläkare på dåvarande klinik i Höja. Ambitionen var att nå alla tvååringar i området, följa dem till fem års ålder och på så sätt utveckla en tandhälsovårdsmodell som skulle kunna användas i liknande områden. Totalt deltog strax över 800 barn som tillsammans med sina föräldrar kallades efter en regelbunden modell med tätare besök och föräldrautbildning om kost och munvård. En referensgrupp om drygt 200 barn omhändertogs och behandlades enligt det vanliga vårdprogram som då gällde.

Studien varade i fem år. Utvärderingen visade att förekomsten av karies hos barnen minskade kraftigt och tandhälsoprogrammet blev permanent.

- Sedan 2006 har det stadigt blivit bättre.Vi stöttar föräldrarna i deras omhändertagande av sina barns munhälsa. Det viktigaste är att ge en positiv attityd till tandborstningen men också att hjälpa dem med gränssättningar. Kontinuitet är en förutsättning för att lyckas och vi ser att störst framgång når vi när man har fått följa barnet från tidig ålder, säger Eva-Marie.

Eva-Marie har delvis gått i pension men har under året fortsätt jobba två dagar i veckan.

- Mitt arbete ger mig väldigt mycket. Jag tycker om att se möjligheter i de dagliga utmaningarna och eftersträvar alltid en så bra kontakt med föräldrarna som möjligt – utan pekpinnar. Det tror jag är en förutsättning för att skapa förändring och stärka föräldrarna i sin roll.

Du har som sagt träffat väldigt många barn och deras föräldrar genom åren. Är det någon familj du kommer ihåg lite extra?

- En pappa med 16 barn, som ofta kommer med fel barn och därför har önskat få tid för 3-4 barn samtidigt. Och en gång var det en mamma som trodde tiden var på vårdcentralen och därför klädde av pojken för en hälsoundersökning.

Vad har varit roligast under dessa år?

- Att ha varit med och byggt upp och utvecklat Tandborsten. Jag har hållit i flera föredrag om vår tandborstenverksamhet i olika delar av Sverige. Sedan är det såklart alla härliga familjer jag har lärt känna, som har lärt mig mycket om olika språk och kulturer och där jag nästan har blivit en del av deras familj. Samarbetet med min närmaste kollega Randa har också varit fantastiskt roligt.

Hur länge kommer vi ha kvar dig i verksamheten innan du går i pension på heltid?

- Det vet man aldrig. Mitt jobb är så otroligt roligt och ger mig väldigt mycket energi. Vi får helt enkelt se.

Om tandborsten

Folktandvårdens Skånes Tandborstenverksamhet fokuserar på munhälsan hos barn i vissa utvalda områden. Syftet är att i riskområden stärka föräldrar i deras omhändertagande av sina barns munhälsa. Barnen kallas till Tandborstenklinikerna redan vid sju månaders ålder. Därefter när de är 1,5 år gamla och sedan tre gånger till under det kommande året. Föräldrarna får råd om tandhälsa, kost och hur de bäst sköter barnets tänder. Insatserna för de riktigt små barnen påverkar också deras äldre syskon. Idag finns sammanlagt tio Tandborstenkliniker i Skåne.

Mer om studien

Inger Wennhalls licentiatavhandling: The Rosengård Study, Outcome of an oral health programme for preschool children in a low socioeconomic multicultural area

Utsikt från vårt Rosengård, Tandläkartidningen, nr 13 2004

Tandhälsan i Rosengård kraftigt förbättrad, Tandläkartidningen 2009