Logotype för print
2 augusti, 2022

Marina: ”Barnen med stort behov av vård väckte mitt intresse för pedodonti”

Som allmäntandläkare precis efter flyktingkrisen tog Marina Noorzai emot barn och unga som levt på flykt. Många hade hunnit utveckla karies, men var också rädda för att gå till tandläkaren. Här väcktes intresset för pedodonti.

Vad var det som fick dig intresserad av just pedodonti?

- Det är otroligt givande att jobba med barn. Jag jobbade på en mindre ort i Skåne och vi tog emot många barn och unga som kommit hit under flyktingkrisen och placerats i närområdet. Barn som hunnit utveckla mycket karies, men även var rädda för att gå till tandläkaren och hade kooperationssvårigheter blev min vardag. Jag började intressera mig för pedodonti allt mer. Jag anmälde mig till interna kurser inom premedicinering och smärtlindring, och auskulterade även hos pedodontister på specialisttandvården i Malmö för att få mer erfarenhet.

På vilket sätt förberedde du dig innan du sökte till ST?

- Jag såg tidigt till att ha lustgaskompetens. Under en tid arbetade jag enbart med barn två dagar i veckan, och till slut sökte jag mig till en klinik där allmäntandläkare jobbar nära pedodontister. Det gav mig både inblick i pedodontisternas vardag och möjlighet att med deras stöd utföra lite mer utmanande ingrepp.

Hur ser upplägget ut för din ST?

- Fyra dagar i veckan tjänstgör jag inom pedodonti på vår klinik i Kristianstad där min handledare också finns. En dag i veckan har jag teoretisk utbildning på Leendecentralen i Lund.

Hur hoppas du kunna använda dina specialistkunskaper i framtiden?

- Jag hoppas kunna bidra till bästa möjliga specialistvård tillgänglig för alla barn som är i behov av vård, men också vara med och utveckla pedodontin på Folktandvården Skåne. Genom att jobba nära allmäntandvården säkrar vi också att vi har en hälsofrämjande tandvård i hela Skåne.

Vilket råd skulle du ge till en tandläkare som funderar på att vidareutbilda sig?

- Prata med din klinikchef om ditt mål och gör tillsammans upp en plan för hur du ska nå dit. Försök även få en inblick i vad det innebär med specialisttandvård inom det område som är intressant för dig eftersom det kan skilja sig mycket från allmäntandvården.

Är du nyfiken på att göra ST-tjänstgöring på Folktandvården Skåne?

Just nu har vi tre nationella ST-utbildningstjänster inom pedodonti, oral protetik och ortodonti ute. Läs mer och ansök innan 15 augusti.

Mer om vårt utbildningsprogram.