Logotype för print
23 november, 2022

Oväntad upptäckt ledde till framgångsrik smärtbehandling

Tandsköterskan Anna-Lenas intresse för smärtbehandling tog sin början tack vare en oväntad händelse.

Anna-Lena Lindblad Rosvall var praktiserande tandsköterska på Folktandvårdens specialistklinik i parodontologi på Ystad lasarett i slutet av 1980-talet då en förberedelse inför en operation plötsligt tog en överraskande vändning.

Anna-Lena i klinikmiljö- Vi hade lagt bedövning på en patient som skulle opereras. Plötsligt tittar han upp på oss och undrar förvånat vad vi har gjort. Hans tinnitus hade nämligen försvunnit, berättar Anna-Lena.

Anna-Lena och hennes kollegor blev nästan lika förvånade som patienten, men nyfikenheten tog överhanden och de blev fast beslutna att försöka ta reda på orsaken. De bad patienten att höra av sig när han kommit hem och det visade sig att hans tinnitus hade kommit tillbaka i samma stund som bedövningen hade släppt.

Efter lite undersökningar kom de fram till att platsen för den verksamma bedövningssprutan måste ha suttit i muskeln bakom sista kindtanden, det vill säga samma muskel som aktiveras när man skjuter fram sin käke.

De erbjöd patienten att komma tillbaka för att få en ny bedövning i samma muskel och samma sak inträffade ännu en gång. Hans tinnitus försvann så länge bedövningen verkade.

Startskottet för nya upptäckter

Vad Anna-Lena och hennes kollegor inte visste då var att detta skulle bli startskottet på flera års forskning och nya upptäckter. Anna-Lena och hennes kollegor var några av de som fortsatte att studera och utveckla metoder för smärtbehandling av både tinnituspatienter och övriga patienter med käkledsbesvär (artralgi) och muskelspänningar (myalgi).

Det första de gjorde var en bedövningsstudie på tinnituspatienter, som även resulterade i en vetenskaplig artikel. I och med det började ett rykte spridas att det var möjligt att behandla tinnitus med bedövning. Det var ju inte riktigt sant, men ledde till att kliniken blev nerringd av tinnituspatienter som ville ha hjälp.

Stressrelaterade spänningar

Däremot stod det ganska snart klart att de underliggande orsakerna till spänningarna oftast var stressrelaterade. För egen del insåg Anna-Lena att hon ville fördjupa sina kunskaper och kompetens, vilket ledde till att hon vidareutbildade sig inom psykologi, beteendemedicin, stresspedagogik, KBT (kognitiv beteendeterapi) samt tog en certifiering till stressprofiler.

Parallellt med sina studier fortsatte hon sitt arbete på Folktandvården Skåne. Som en del i behandlingen ingick att ge patienterna hemuppgifter och ta fram handlingsplaner som sedan följdes upp. Förutom tinnitus, visade det sig att patienterna samtidigt besvärades av symptom såsom yrsel huvudvärk och nackbesvär.

- Min tandläkare lärde mig att palpera (undersöka med fingrarna) muskler. Vi blev väldigt samstämda i hur vi gick tillväga och inledde även ett samarbete med ortopedmedicinare vars patienter ofta hade problem som värk i nacke och yrsel.

Anna-Lena fick även lära sig att tillverka bettskenor som har en helt annan uppbyggnad än de traditionella och som är mer utformade för just avslappning.

Stressreducerande behandling

Idag arbetar Anna-Lena fortfarande med att ta hand om patienter med huvudvärk och käk-smärta. Förutom fysiska övningar och avslappnande bettskenor, jobbar hon även med den emotionella stress som triggar dessa symptom.

- Stressen visar sig i olika form för olika personer, vilket till exempel kan vara irritation, ilska, oro eller ängslighet. För patienterna kan det hjälpa att förstå vilken kraft den egna tanken har och hur de kan jobba med den, förklarar Anna-Lena.

Tack vare sin vidareutbildning har Anna-Lena möjlighet att utföra beteende-medicinsk behandling i form av coachande samtal, men hon poängterar att för många patienter räcker det långt att få en förklaring varför symtomen finns där.