Logotype för print
19 juli, 2022

Studierektorn: ”Behovet av specialister stort även i framtiden”

Klinisk erfarenhet som allmäntandläkare och meriteringstjänster inom ämnet du är intresserad av. Det är studierektor Björn Gjelvolds bästa råd till dig som funderar på att söka en ST-tjänst. Han tror att behovet av specialister i framtiden kommer att vara fortsatt stort.

Björn Gjelvold är studierektor och har ett stort ansvar för Folktandvården Skånes ST-tjänstgöring. Hans egen väg till att bli specialist och sedan doktorera började som allmäntandläkare på Folktandvården Skånes klinik i Sjöbo 2003. Utmanande patientbehandlingar gjorde att han blev allt mer intresserad av oral protetik. Han ser många fördelar med att hela ST-tjänstgöringen, både den teoretiska och kliniska delen, sker i egen regi på Folktandvården Skåne.

- Vi har fantastiska specialisttandläkare som verkligen vill ge våra ST-tandläkare den bästa tjänstgöringen. Jag är mycket tacksam för deras engagemang i seminarieverksamheten och som huvudansvariga handledare. Den bredd av kunskap vi har inom och mellan våra ämnesområden ger en stimulerade utvecklingsmiljö, säger Björn.

Vilken roll har handledarna under utbildningen?

- Den huvudansvariga handledarens roll är att stötta och motivera ST-tandläkaren i sin utveckling. Men också att jobba nära och kontinuerligt bedöma ST-tandläkarens progression mot de mål som är satta för ST- tjänstgöringen, det är mycket givande för våra handledare.

Vad är ditt bästa råd till den som funderar på att specialisera sig?

- Mitt råd är att fokusera på att skaffa klinisk erfarenhet som allmäntandläkare. Efterfråga och sök meriteringstjänst inom det ämne som du är intresserad av. Men framför allt ge inte upp din dröm!

Hur ser behovet av specialister ut i framtiden?

- Det finns i dag ett stort behov av flera specialister inom flera områden i hela landet. För oss är det viktigt att de som behöver tillgång till specialisttandvård för att må bra också ska få det. Och specialister behövs även för att stödja våra allmäntandläkare, inom såväl offentlig tandvård som privat. Så jag tror att behovet av specialister kommer vara stort även i framtiden.   

Du är själv specialist, kan du berätta varför du valde den vägen?

- Jag tror det var de många utmanande och givande patientbehandlingarna som gjorde att jag till slut befann mig i protetikens linda. Jag mår bra av att utvecklas, men också av att se kollegors och tandvårdens utveckling. Vägen mot specialiseringen kanske inte har varit rak, men det har varit otroligt intressant och framför allt är den det fortfarande.

Du har även fått uppdraget att representera studierektorerna i syd. Vad innebär det?

- Det innebär att jag från och med hösten 2022 representerar den söndra regionen i nätverket Centrala studierektorsgruppen, som består av representanter från samtliga regionala områden. Det ser jag fram emot med både nyfikenhet och med målsättningen att främja tandläkarnas specialisttjänstgöring i hela den södra regionen, säger Björn.

Är du nyfiken på att göra ST-tjänstgöring på Folktandvården Skåne?

Just nu har vi tre nationella ST-utbildningstjänster inom pedodonti, oral protetik och ortodonti ute. Läs mer och ansök innan 15 augusti.

Mer om vårt utbildningsprogram.