Logotype för print
21 februari, 2023

4 000 skånska barn deltar i studie om emaljstörning på tänderna

Ungefär vart femte barn i Sverige drabbas av MIH – en störning av emaljen som kan leda till ilningar, smärta och karies. Det är ännu oklart vad som orsakar de vita eller gula fläckarna på tänderna. Därför erbjuder Folktandvården Skåne 4 000 vårdnadshavare och deras barn att delta in en forskningsstudie för att få svar och för att kunna erbjuda framtida preventiva insatser.

Vid sexårsåldern har ungefär vart femte barn gula eller vita fläckar på tänderna. Det är emaljen på de första permanenta kindtänderna som bryts ner, och störningen kan leda till ilningar, smärta och ökad risk för karies.

Vad som är orsaken till mineraliseringsstörningen på tänderna är ännu oklart. Därför inleder Folktandvården Skåne en forskningsstudie för att studera vilka faktorer som ligger bakom utvecklingen av Molar Incisor Hypomineralization (MIH). 

4 000 skånska barn och deras vårdnadshavare kommer att erbjudas att delta i studien. Barnen kommer att följas från sitt första besök med tandvården vid ettårsåldern fram till sjuårsåldern. Carina Wihlborg, tandläkare på Folktandvården Skåne leder forskningsstudien, och hoppas att resultatet ska leda till mer kunskap om orsakerna till MIH.

– Vi vet inte direkt vad orsaken är men tidigare studier visar att både hälsotillstånd under barnets första levnadsår och ärftlighet kan ha en betydelse. Även graviditet och amning kan påverka. Genom denna studie hoppas jag att vi inte bara får mer kunskap om de bakomliggande orsakerna utan också kunna erbjuda framtida preventiva insatser för att stärka skåningarnas munhälsa, säger Carina Wihlborg.

Porträtt på Carina i klinikmiljö

Carina Wihlborg, tandläkare på Folktandvården Skåne, leder ny forskningsstudie om emaljstörning på tänderna.

Molar Incisor Hypomineralization (MIH) drabbar framför allt barnets första permanenta kindtänder, de så kallade sexårständerna, men kan ibland även drabba de permanenta framtänderna. Det är när tänderna bildas under det första levnadsåret som emaljen, tandens yttersta skikt och kroppens hårdaste vävnad, bryts ner. De drabbade tänderna blir missfärgade, mer porösa och går lättare sönder. MIH kan leda till problem som ilningar och smärta när man borstar tänderna, men även utveckling av karies.

Redan idag arbetar Folktandvården Skåne förebyggande genom att kalla till tätare kontroller i de fall det finns en risk för utvecklad MIH. 

– Tidig information och samtal med vårdnadshavare är viktigt för att ge de skånska barnen goda förutsättningar till en bra munhälsa hela livet. Har ditt barn en MIH-skadad tand är det extra viktigt att hålla den ren. Redan idag rekommenderar vi på Folktandvården Skåne fluortandkräm, mjuk tandborste och daglig fluorsköljning. Det minskar risken för problem med ilningar och karies, säger Carina Wihlborg.

Projektet har erhållit stöd för forskning och utveckling från Folktandvården Skåne och studien inleds under våren 2023. Vårdnadshavare kommer i samband med barnets undersökning vid ettårsåldern att erbjudas att delta i studien. Folktandvården Skåne räknar med att erbjuda deltagande till 4 000 skånska barn och deras vårdnadshavare.