Logotype för print
14 mars, 2023

Så summerar Folktandvården Skåne hållbarhetsåret 2022

Utökad specialisttandvård, utbildningsplatser för framtidens tandvårdspersonal och stolta medarbetare. Nu kan du ta del av Folktandvården Skånes årsrapport och hållbarhetsredovisning för 2022.

Omslaget av Folktandvården Skånes Årsrapport och hållbarhetsredovisningEn långsiktig hållbar utveckling är ledstjärnan i Folktandvården Skånes dagliga arbete. Grunden i vår verksamhet är att bevara munhälsan där den redan är god samt förbättra den för dem som har sämre förutsättningar. Det är också vårt största bidrag till ett hållbart samhälle.

Under året har Folktandvården Skåne bland annat stärkt tillgängligheten genom digitala vårdmöten och nya kliniker. Vi har också fortsatt arbetet med förebyggande tandvård för barn i utvalda riskområden. Med en utökad specialisttandvård säkerställer vi att fler skåningar får den specialisttandvård de behöver.

Folktandvården Skåne är en av regionens största hälsoaktörer och tar ansvar för att stärka kompetensförsörjningen inom tandvårds­branschen. Under 2022 har vi erbjudit flera hundra praktikplatser för framtidens tandvårdspersonal.

– När jag summerar 2022 är jag stolt över allt som vi har åstadkommit. Tillsammans ska vi på Folktandvården Skåne fortsätta främja folkhälsan och följa skåningen genom hela livet, säger vd, Karin Melander.

Ta del av Folktandvården Skånes årsrapport och hållbarhetsredovisning.