Logotype för print
Karin Melander
13 mars, 2024

Vårt främsta hållbarhetsmål: Skapa bättre munhälsa

Nu är Folktandvården Skåne årsrapport och hållbarhetsredovisning för 2023 här. I den berättar vi om hur vi bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Folktandvården Skåne har ett uppdrag: att skapa möjligheter för alla i Skåne till ett friskare liv genom bättre munhälsa. Det är också vårt främsta hållbarhetsmål.

– Genom att verka för friskare skåningar med god munhälsa skapar vi stora vinster för både människor och miljö. Samtidigt som vi bidrar till högre livskvalitet tar vi ansvar för miljön genom att förbruka färre kemikalier och mindre engångsmaterial, säger vd Karin Melander.

Under 2023 har Folktandvården Skåne haft ett starkt fokus på att öka tillgängligheten, vilket har gett gott resultat både i allmän- och specialisttandvården. Fler patienter kan nu välkomnas till klinikerna och till digitala besök.

Folktandvården Skåne ska i samverkan med andra aktörer leda kunskapsutvecklingen inom munhälsa och tandvård. Vi har under året tagit flera viktiga steg i den riktningen, bland annat genom att satsa mer på kliniknära forskning.

– Förutom att det bidrar till att skapa en bättre munhälsa ger det också fler utvecklingsvägar för våra medarbetare och får fler att vilja söka sig till oss. Det är nödvändigt om vi ska klara kompetensförsörjningen framöver, säger Karin Melander.

Läs Folktandvården Skånes årsrapport och hållbarhetsredovisning för 2023

2023 i siffror

  • Årets resultat: 21,5 miljoner kronor
  • Över 880 000 besökare på våra kliniker
  • 1 480 medarbetare
  • Marknadsandel barn och unga: 82 procent
  • Marknadsandel vuxna: 27 procent
  • 71 kemikalier har fasats ut från någon av våra kliniker.
  • 240 praktikplatser för blivande tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare.
  • 2 miljoner kronor till patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Ett 20-tal forskningsprojekt.

Fotograf: André De Loisted