Glad grupp som åker karusell

Om Folktandvården Skåne

Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år.

Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – jobbar för att alla skåningar ska vara stolta över sina leenden. Vi erbjuder komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet, kunskap och forskning.

Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runtom i Skåne och består av 67 kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kliniker.

Alla är välkomna till oss

Våra dörrar står öppna för alla skåningar – oavsett behov.

Hälften av skåningarna väljer oss och vi behandlar omkring 80 procent av alla skånska barn och ungdomar.

Allmäntandvård

Allmäntandvården erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar.

Fråga gärna om Frisktandvård, tandvård till fast pris, vid ditt nästa besök.

Specialisttandvård

Vi erbjuder specialisttandvård för dig med avancerade eller särskilda vårdbehov.

Specialisttandvården är ett komplement till allmäntandvården och tar emot dig som har remiss från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare. 

Folktandvården Skåne erbjuder specialisttandvård inom:

Våra specialistkliniker finns i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.

Sjukhustandvård

Sjukhustandvård (orofacial medicin) är ett komplement till allmäntandvården och erbjuder specialiserad tandvård för dig med svårare medicinska sjukdomstillstånd, funktionsnedsättning eller tandvårdsrädsla.

Vår sjukhustandvård finns i Kristianstad, Landskrona, Lund och Malmö.  

Snabba fakta

  • Cirka 1 500 medarbetare
  • En miljon besökare varje år
  • 67 kliniker
  • Eget bolag sedan 2014, helägt av Region Skåne
  • För alla skåningar, stora som små

Årsrapport och hållbarhetsredovisning 2023

Välkommen att ta del av vår Årsrapport och hållbarhetsredovisning för 2023.

Våra årsredovisningar från de senaste åren kan du läsa här.

Säker vård av bästa kvalitet i fokus

Patientsäkerhet och vårdkvalitet är fokus i vårt arbete. Som vårdgivare har vi skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Avvikelser är en viktig del i vårt förbättringsarbete och samtliga vårdaavvikelser analyseras. Genom att anmäla enligt lex Maria säkerställs att allvarliga händelser blir grundligt utredda. Genom att ta lärdom av vad som hänt kan vi minska risken för avvikelser och stärka patientsäkerheten.