Tjejer och en kille åker karusell och ler

Tandvårdsstödet

Billigare tandvård med tandvårdsstödet.

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att besöka tandvården. Det gäller alla vuxna som är 24 år och äldre och består av:

 • ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB
 • ett särskilt tandvårdsbidrag, STB
 • ett högkostnadsskydd.

Läs mer om tandvårdsstödet på Försäkringskassans webbplats.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård, även Frisktandvård. Du får bidraget den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år.

 • 24-29 år och över 65 år: 600 kronor per år 
 • 30-64 år: 300 kronor per år

Så om du är mellan 24 och 29 år och besöker tandvården vartannat år har du 1 200 kronor att använda som delbetalning.

Tandvårdsbidraget dras när du betalar för ditt tandvårdsbesök. Din tandläkare eller tandhygienist får sedan ersättning från Försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.

Du får ett bidrag på 600 kronor per halvår som du kan använda till exempelvis undersökning och tandrengörning (även Frisktandvård).

Vilka som har rätt till STB finns fastställt i lag. Om du tror att du är berättigad till STB ska du prata med din behandlare.

Högkostnadsskydd

Har du höga tandvårdskostnader behöver du bara betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten till din behandlare.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du betalat upp till 3 000 kronor under en ersättningsperiod.

 • Upp till 3 000 kronor: du betalar fullt pris.
 • 3 001-15 000 kronor: du får 50 procent av kostnaden i ersättning.
 • Över 15 000 kronor: du får 85 procent av kostnaden i ersättning.

Ersättningsperiod

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet registreras hos Försäkringskassan. Efter det räknas alla åtgärder under de följande tolv månaderna in i skyddet.

En ersättningsperiod kan inte förlängas. Däremot kan du själv bestämma att avsluta ersättningsperioden i förtid och börja en ny. Det kan vara en fördel när du står inför en större behandling.

Prisexempel, med allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Priset för en undersökning utan ytterligare åtgärd, hos tandhygienist, är 1 150 kronor. Med ett års allmänt tandvårdsbidrag (ATB) betalar du:

 • 850 kronor om du är 30-64 år
 • 550 kronor om du är  24-29 eller över 65 år

Med två års allmänt tandvårdsbidrag (ATB) betalar du:

 • 550 kronor om du är 30-64 år
 • ingenting om du är 24-29 år eller över 65 år och väljer att nyttja dina två års ATB.

Speciella förmåner för vissa grupper

För vissa grupper gäller förmånligare regler. Det gäller främst människor som har stort behov av stöd och omsorg från kommunen och de som behöver tandvård i samband med en sjukdomsbehandling.

Det finns ett stöd som riktar sig till personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vilka som har rätt till detta stöd är fastställt i lag och föreskrifter. Dessa personer kan få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Du kan läsa mer om detta på 1177.se.