Avtal och upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • Adda Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Skicka e-faktura till Folktandvården Skåne

Som offentlig aktör tar Folktandvården Skåne enbart emot e-fakturor. Här hittar du mer information om hur du gör för att skicka en e-faktura till Folktandvården Skåne.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta inkop@folktandvardenskane.se.

Antal träffar: 11

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2024-03-06 Bildhanteringssystem för digital röntgen Folktandvården Skåne AB upphandlar ett digitalt röntgensystem med full funktionalitet för tandvård för att möjliggöra Beställarens tandvårdsverksamhet under avtalsperioden. Upphandlas ett bildprogram för bildfångst, bildlagring, bildbehandling, bildkommunikation och diagnostik. 2024-04-15 Anbudstiden utgått
2024-03-25 Drivmedel Upphandlingen är uppdelad i fem (5) olika anbudsområden: - Bensin 95 (E10) och Diesel på pump och tillbehör - Biogas 100 på pump - RME 100 på pump - HVO 100 på pump - Laddning Anbud kan lämnas på ett (1) eller flera anbudsområden och varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. 2024-04-25 Anbudstiden utgått
2024-04-04 Strategisk kommunikationsbyrå Folktandvården Skåne har under hösten 2023 genomfört ett omfattande varumärkesarbete för att uppdatera positioner och varumärkesplattform. Därför söker vi nu en varumärkesdriven strategisk kommunikationsbyrå med ett helhetserbjudande för ett långvarigt och nära samarbete. Tjänsten innebär strategisk rådgivning samt konsultstöd från idé till färdig produkt. 2024-05-07 Anbudstiden utgått
2024-04-08 Dental förbrukning munhygien och profylax Folktandvården Skåne AB inbjuder till anbudsgivning avseende dentalt förbrukningsmaterial Munhygien och Profylax. 2024-05-13 Anbudstiden utgått
2024-04-16 Banktjänster och kortinlösen Upphandlingen avser banktjänster och kortinlösen för Region Skånes förvaltningar och bolag. Upphandlingen består av nedanstående anbudsområde. Anbud kan läggas på ett eller flera anbudsområde. - Koncernkonto inklusive kontorelaterade tjänster mm - Löneförmedling - Kortinlösen - Utbetalningar till privatpersoner – Lot nr.: 1 Administrativa föreskrifter Upphandlingen avser banktjänster och kortinlösen för Region Skånes förvaltningar och bolag. Last tender date: 05/29/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00 Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 2 Anbudsområde koncernkonto mm Upphandlingen avser banktjänster för Region Skånes förvaltningar och bolag. Last tender date: 05/29/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00 Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 3 Anbudsområde Löneförmedlning Området avser banktjänster för Region Skånes förvaltningar och bolag. Last tender date: 05/29/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00 Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 4 Anbudsområde kortinlösen Området avser kortinlösen för Region Skånes förvaltningar och bolag. Last tender date: 05/29/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00 Duration contract end date : 03/20/2026 00:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 5 Anbudsområde utbetalningar till privatpersoner Området avser utbetalningar till privatpersoner för Region Skånes förvaltningar och stiftelser. Last tender date: 05/29/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00 Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 6 Generella krav Upphandlingen avser banktjänster och kortinlösen för Region Skånes förvaltningar och bolag. Last tender date: 05/29/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00 Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00 2024-05-29 Anbudstiden utgått
2024-05-21 IT-stöd för schema, bemanning, vikariehantering samt närvaro-/frånvarohantering Upphandling av IT-stöd för schema, bemanning, vikariehantering samt närvaro-/frånvarohantering. 2024-06-12 Ansökningstiden utgått
2024-05-17 Papper och plast förbrukningsmaterial Upphandling av icke vårdrelaterad förbrukningsmaterial inom papper och plast för Region Skåne. – Lot nr.: 1 Kravspecifikation VRF - Generella krav Upphandling av icke vårdrelaterat förbrukningsmaterial inom papper och plast för Region Skåne och Folktandvården Skåne. Se underlag. Last tender date: 06/17/2024 21:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20252 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20252&GoTo=Tender Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 2 Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde Upphandling av icke vårdrelaterat förbrukningsmaterial inom papper och plast för Region Skåne och Folktandvården Skåne. Se underlag Last tender date: 06/17/2024 21:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20252 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20252&GoTo=Tender Lot involves: FrameworkAgreement 2024-06-17 Anbudstiden utgått
2024-05-21 Operationstextilier av engångsmaterial Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av operationstextilier av engångsmaterial och är uppdelad i 16 Anbudsområden: Op.bordstextil Positionering Mattor Engångskläder och skyddsrockar Andningsskydd och munskydd Skyddsglasögon Op.mössor Op.rockar Drapering Håldukar Speciallakan Incisionsdukar Uppsamlingspåsar Draperingsset Utrustningsskydd Op.dukar mm 2024-06-20 Anbudstiden utgått
2024-07-01 Fönsterputsning Region Skåne Upphandlingen avser årlig fönsterputsning för Region Skånes samt Folktandvårdens byggnader. Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden efter geografiska områden; Norra, Mellersta, Södra. Avrop utöver den kalenderårs planering av fönsterputsning kan förekomma. – Lot nr.: 1 Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde (1) Se upphandlingsdokument Last tender date: 08/28/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=25081 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=25081&GoTo=Tender Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00 Duration contract end date : 10/30/2026 00:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 2 Kravspecifikation Se upphandlingsdokument Last tender date: 08/28/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=25081 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=25081&GoTo=Tender Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00 Duration contract end date : 10/30/2026 00:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 3 Avtal Se upphandlingsdokument Last tender date: 08/28/2024 21:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=25081 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=25081&GoTo=Tender Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00 Duration contract end date : 10/30/2026 00:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement 2024-08-28 40 dagar kvar
2024-06-28 Dental förbrukning Avtrycksmaterial Upphandlingen avse Dentala förbrukningsartiklar inom avtrycksmaterial för Folktandvården i Skåne. 2024-09-10 53 dagar kvar