Avtal och upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • Adda Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Skicka e-faktura till Folktandvården Skåne

Som offentlig aktör tar Folktandvården Skåne enbart emot e-fakturor. Här hittar du mer information om hur du gör för att skicka en e-faktura till Folktandvården Skåne.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta inkop@folktandvardenskane.se.

Antal träffar: 17

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2023-12-15 Överflyttningshjälpmedel tilläggsupphandling Överflyttningsplattform sittande. Upphandling av Överflyttningsplattform sittande och är en tilläggsupphandling från Överflyttningshjälpmedel RB2022-0136. Produktområdet avbröts pga bristande konkurrens. 2024-01-15 Anbudstiden utgått
2023-12-20 Papper och plast förbrukningsmaterial Upphandling av icke vårdrelaterat förbrukningsmaterial inom papper och plast för Region Skåne och Folktandvården Skåne. – Lot nr.: 1 Kravspecifikation VRF - Generella krav Se underlag. Last tender date: 01/24/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4297 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4297&GoTo=Tender Duration contract start date : 03/17/2024 23:00:00 Duration contract end date : 03/16/2026 23:00:00 – Lot nr.: 2 Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde Se underlag. Last tender date: 01/24/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: http://www.skane.se Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4297&GoTo=Tender Duration contract start date : 03/17/2024 23:00:00 Duration contract end date : 03/16/2026 23:00:00 2024-01-24 Avbruten
2023-12-13 Autoklav (bänkmodell) Ramavtalet omfattar inköp Autoklav bänkmodell klass B, inkluderat projektering, installation, validering, utbildning och service. Upphandlingen beräknas till köp av cirka 20 Autoklaver per år för Folktandvården Skåne AB. 2024-01-24 Anbudstiden utgått
2023-12-08 Mediebyrå Upphandling av Mediebyrå – Lot nr.: 1 Kravspecifikation Se strukturerat dokument. Last tender date: 01/29/2024 22:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3488 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3488&GoTo=Tender Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00 Duration contract end date : 08/15/2026 22:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 2 Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde Se strukturerat dokument. Last tender date: 01/29/2024 22:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3488 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3488&GoTo=Tender Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00 Duration contract end date : 08/15/2026 22:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 3 Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling Se strukturerat dokument. Last tender date: 01/29/2024 22:59:59 Type of contract: Services Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3488 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3488&GoTo=Tender Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00 Duration contract end date : 08/15/2026 22:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement 2024-01-29 Anbudstiden utgått
2023-12-13 Dental förbrukning Endodonti Folktandvården Skåne AB och Region Kalmar län inbjuder till anbudsgivning avseende dentalt förbrukningsmaterial Endodonti omfattande varugrupperna, Maskinella system - WaveOne Gold, Maskinella system - Sendoline 1, Maskinella system - ReciprocBlue, Manuella filar, Guttaperka - pappersspetsar, Kofferdam, Spolkanyler, Rotfyllningsmedel, Rotbehandlingsmedel, Rotfyllning övrigt. 2024-01-30 Anbudstiden utgått
2024-01-08 Suturer, stapler, vävnadslim, hemostatikum, clips Upphandlingen avseende ramavtal för successiva inköp av suturer, ligaturer, specialinstrument, staplingprodukter, kärlband, booties, pledgets, vävnadslim, specialförband, hemostatikum och clips. 2024-02-12 Anbudstiden utgått
2024-01-16 Granskningsskärmar Upphandlingen avser granskningsskärmar 2024-02-15 Anbudstiden utgått
2024-01-24 Operations- och undersökningshandskar Upphandling av ramavtal avseende successiva inköp av operations- och undersökningshandskar till Region Skånes verksamhet. 2024-03-04 Anbudstiden utgått
2024-02-09 Maskindisk och rengöringsmedel för storkök Tilläggsupphandling till Kemtekniska produkter för kök och städ samt städredskap. Denna upphandling avser enbart produktgrupp Maskindisk- och rengöringsmedel för storkök – Lot nr.: 1 Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde Se upphandlingsunderlag Last tender date: 03/14/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9176 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9176&GoTo=Tender Duration contract start date : 04/04/2024 22:00:00 Duration contract end date : 04/04/2026 22:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement – Lot nr.: 2 Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling Se upphandlingsdokumentatio Last tender date: 03/14/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9176 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9176&GoTo=Tender Duration contract start date : 04/04/2024 22:00:00 Duration contract end date : 04/04/2026 22:00:00 Lot involves: FrameworkAgreement 2024-03-14 Anbudstiden utgått
2024-02-13 Däck, fälgar, däckservice och däckhotell Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av däck, fälgar, däckservice samt däckhotell till förvaltningen Regionservice och Verksamhetsområde (VO) Ambulans. – Lot nr.: 1 Anbudsområde 1 Däck och fälgar för personbilar och lätta lastbilar till Regionservice i Arlöv Last tender date: 03/18/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393&GoTo=Tender – Lot nr.: 2 Anbudsområde 2 Däck, fälgar, däckservice och däckhotell för personbilar och lätta lastbilar till Regionservice övriga specificerade orter i Skåne Last tender date: 03/18/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393&GoTo=Tender – Lot nr.: 3 Anbudsområde 3 Däck, fälgar, däckservice och däckhotell för ambulanser som drivs i Region Skånes egna regi i Malmö, Helsingborg, Ängelholm och Landskrona Last tender date: 03/18/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393&GoTo=Tender – Lot nr.: 4 Anbudsområde 4 Däck, fälgar och däckservice för tunga fordon till Regionservice i Arlöv och Kristianstad Last tender date: 03/18/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393&GoTo=Tender – Lot nr.: 5 Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av däck, fälgar, däckservice samt däckhotell till Region Skånes förvaltningarna Regionservice och Medicinsk service samt bolagen Skånes Dansteater AB och Folktandvården Skåne AB. Vidare definition samt kravställning av efterfrågade produkter framgår av kravspecifikationen för respektive delområde. Last tender date: 03/18/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393&GoTo=Tender – Lot nr.: 6 Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling Last tender date: 03/18/2024 22:59:59 Type of contract: Supplies Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393 Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9393&GoTo=Tender 2024-03-18 Anbudstiden utgått