Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Avtal och upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • Adda Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta inkop@folktandvardenskane.se.

Antal träffar: 7

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2022-11-24 Positioneringskuddar Upphandling av positioneringskuddar 2023-01-09 Anbudstiden utgått
2023-02-14 Värdetransport och värdehantering Upphandlingen avser värdetransporter och värdehantering med tillhörande tjänster för Region Skåne inklusive Skånetrafiken samt Folktandvården Skåne AB. 2023-03-27 7 dagar kvar
2023-03-05 Provtagning och analys av vattenprover Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av Provtagning och analys av vattenprover. Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av Provtagning och analys av vattenprover. Vidare definition samt kravställning av efterfrågade produkter framgår av kravspecifikationsbilaga/-dokument. Ramavtal avses tecknas med en (1) Anbudsgivare för hela uppdraget. Region Skåne har övervägt att dela upphandlingen i delområden men funnit att detta ej är lämpligt för den aktuella upphandlingen. En uppdelning av upphandlingen riskerar att försvåra genomförandet av uppdraget på ett ej godtagbart sätt. Uppskattad volym Upphandlingens värde uppskattas till ca 850 000 SEK per år. I upphandlingsdokumenten uppskattade volymer och värden kan inte garanteras, utan tjänar endast i orienterande syfte. Takvolym Maximalt värde som kan komma att avropas inom ramavtalet uppgår till 3 600 000 SEK. Om ramavtalets omsättning når upp till eller överskrider detta belopp så äger beställaren rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. 2023-04-03 14 dagar kvar
2023-03-09 Defibrillatorer Region Skåne Upphandling för att täcka Region Skånes behov av halvautomatiska och multifunktionella defibrillatorer samt elektroder till upphandlade defibrillatorer samt Region Skånes behov av AED/Hjärtstartare. 2023-04-11 22 dagar kvar
2023-03-10 Relocationtjänster Upphandlingen avser Relocationtjänster. Upphandlingens övergripande syfte är att tillgodose Region Skånes behov av externt stöd för att ansökan om arbetstillstånd genomförs med professionell hantering samt möjlighet för kringliggande relocationtjänster för kandidat och eventuella medföljande. 2023-04-14 25 dagar kvar
2023-03-18 Konferensbyråtjänster Upphandling av konferensbyråtjänster. 2023-04-18 29 dagar kvar
2019-08-07 Upphandlingsstöd - Dynamiskt inköpssystem (steg 1) Ansökningsinbjudan för dynamiskt inköpssystem gällande upphandlingsstöd/upphandlingskonsulter till Region Skåne samt Folktandvården Skåne AB. Delområde Upphandlingen är indelad i fyra (4) olika delområden där anbudsgivare kommer kvalificeras in per offererat område. Område 1 – Upphandlingsstöd Fastighetsrelaterade upphandlingar Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området Fastighetsrelaterade upphandlingar. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Uppdrag enligt ABFF (Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning) ingår inte i denna upphandling. Område 2 – Upphandlingsstöd Varor och tjänster Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området varor och tjänster. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Område 3 – Upphandlingsstöd IT och medicinsk teknik Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området IT och medicinsk teknik. Upphandlingar som omfattas kan vara olika typer av mjukvara, hårdvara och/eller IT-struktur. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Område 4– Upphandlingsstöd Kollektivtrafikrelaterade upphandlingar Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området kollektivtrafik med tillhörande varor och tjänster. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Efter kvalificering kommer anbudsgivaren som uppfyller uppställda kvalificeringskrav att gå vidare till steg 2 Anbudsinbjudan, för vidare information se Mall Anbudsinbjudan samt Avtalsmall. Ansökan om att få delta kan lämnas på ett (1) eller fler delområde. Anbudsgivaren anger nedan vilka delområde som denna önskar kvalificera sig inom. 2027-08-06 1600 dagar kvar