Förberedande praktik

Folktandvården Skåne samarbetar med flera lärosäten för att erbjuda VFU och LIA till över 200 studenter årligen. Vi erbjuder även praktisk tjänstgöring för studenter utanför och inom EU/ESS samt språkpraktik för dem som strävar efter svensk legitimation.

VFU/LIA

Folktandvården Skåne har nära samarbete och avtal med flera lärosäten när det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och lärande i arbete (LIA). Varje år tar Folktandvården Skåne emot fler än 200 studenter från olika tandvårdsutbildningar, något vi är mycket stolta över. Vi samarbetar i första hand med högskolor och universitet runt om i Skåne.

Praktisk tjänstgöring

Praktisk tjänstgöring är det sista steget på vägen mot legitimation för dig som har studerat till tandläkare eller tandhygienist utanför EU/ESS och klarat Socialstyrelsens kunskapsprov. Har du studerat inom EU validerar Socialstyrelsen din utbildning och i vissa fall är praktisk tjänstgöring aktuellt. Tjänstgöringen är på heltid och pågår oftast under 6 månader. I mån av plats kan Folktandvården Skåne erbjuda denna möjlighet. För att vara aktuell krävs ett beslut från Socialstyrelsen där det står att praktisk tjänstgöring är ett steg på din väg till legitimation. Du behöver även ha giltigt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige samt tillräckliga kunskaper i svenska språket motsvarande svenska C. All handledning sker på svenska.

Språkpraktik

För dig som är i början på din väg mot svensk legitimation och vill stärka dina kunskaper i det svenska språket, bekanta dig med svensk tandvård och vardagen på våra kliniker kan vi i mån av plats erbjuda möjligheten att göra språkpraktik hos oss. För att göra språkpraktik i Folktandvården Skåne behöver du ha blivit beviljad en språkpraktik av annan huvudman såsom skola/universitet, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.