Våra förmåner

Några anledningar till varför du kan känna dig trygg hos oss.

Kollektivavtal

Folktandvården Skåne har kollektivavtal via Sobona/SKR (Sveriges kommuner och regioner). Genom kollektivavtal får du ännu bättre anställningsvillkor och större trygghet. Du får bland annat lite extra i plånboken vid sjukskrivning och föräldrarledighet eller när du går i pension. Kollektivavtal gäller för samtliga medarbetare vilket gör att du inte behöver förhandla om villkoren på egen hand. 

Försäkringar

Om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet är du försäkrad och kan få ersättning. 

Friskvårdsbidrag

Folktandvården Skåne erbjuder ekonomiskt stöd för friskvårdsaktiviteter med upp till 3 500 kronor per kalenderår (2023).

Föräldrapenning/föräldratillägg

Som anställd på Folktandvården Skåne har du möjlighet att vara helt ledig tills barnet fyllt tre år. Därutöver har du möjlighet till förkortad arbetstid till 75 % tjänstgöring tills barnet fyllt 12 år.

Utökad semesterrätt

När du fyller 40 år får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 får du 32 dagar. Är du 39 år och yngre erhåller du 25 semesterdagar.

Löneväxling vid pension

Löneväxling till pension betyder att du som medarbetare har möjlighet att växla en del av lönen till tjänstepension istället för att ta ut lönen på vanligt sätt.