Grupp unga som sitter i soffa

Forskning och utveckling

Vi forskar för att främja munhälsan, minska sjukdom och minimera komplikationer till följd av behandling. Forskningen är viktig för att kunna utveckla framtidens tandvård och folkhälsoarbete.

Unika förutsättningar för forskning

Med över 500 000 patienter och vårt lagarbete mellan allmän- och specialisttandvård, har vi unika förutsättningar för att bedriva patientnära forskning och utveckling.

Våra forskande medarbetare har tillsammans publicerat mer än 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Satsning på forskning

Varje år investerar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt. Stödet går bland annat till studier om olika behandlingsmetoder, ny teknik vid behandling samt sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa.

Aktuella forskningsprojekt

Vi har idag ett tjugotal spännande forskningsprojekt igång inom områdena käksmärta, att förebygga kariesskador och implantat. Vi bedriver också forskningsprojekt om tandlossning och protetik.

I forskningen samarbetar kliniker inom Folktandvården Skåne med universitet och högskolor i både Sverige och världen.

Prioriterade forskningsområden

  • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder
    Området handlar om vad som ger och underhåller hälsa samt åtgärder för att förhindra eller minska utveckling av oral sjukdom.
  • Koppling mellan oral hälsa och allmän hälsa
    Detta forskningsområde är inriktat på att studera hur miljön och vävnader i munnen kan reflektera sjukdomar i övriga kroppen och hur sjukdomar i munnen kan påverka den allmänna hälsan.
  • Diagnostik och behandlingsforskning
    Inom detta område fokuserar forskningen på att utvärdera metoder för diagnostik samt behandling av tillstånd i munhålan, så som tandluckor, bettavvikelser, käkmuskelsmärta, karies och parodontit.

Doktorandtjänster

För att bredda karriärmöjligheter och stärka vår kompetens erbjuder vi doktorandtjänster.