Ett glatt gäng i härlig grönskande natur

Vårt miljöarbete

Folktandvården Skåne är miljöcertifierad enligt ISO 14 001.

En långsiktigt hållbar utveckling är ledstjärnan i vårt dagliga arbete. Folktandvården Skåne arbetar aktivt med miljöfrågor och erbjuder en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård med kundens munhälsa i fokus.

Miljöperspektivet genomsyrar hela verksamheten och det främsta miljömålet är arbetet med munhälsan. En bra munhälsa innebär att färre kemikalier och engångsmaterial behöver användas.

Folktandvården Skåne har ett miljöledningssystem, som omfattar verksamhetens alla delar.

Folktandvården Skånes miljöpolicy

Noll hål. En miljon leenden. Det är Folktandvården Skånes vision. Visionen speglar en fokusering på livskvalitet, hälsa och miljö som vill främja det förebyggande arbetet. Hållbar utveckling är en ledstjärna.

Genom engagerat ledarskap och delaktiga medarbetare ska Folktandvården Skåne:

  • Utveckla den förebyggande och reparativa tandvården.
  • Verka för god hushållning med naturens resurser.
  • Arbeta mot en varaktig hållbar utveckling där hänsyn tas till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.
  • Ständigt förbättra miljöarbetet och minska sin miljöpåverkan.
  • Fokusera insatserna genom att sammanväga vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.
  • Följa tillämpliga lagar och andra krav.

Minskad miljöpåverkan med engagerade medarbetare

Vårt miljöledningssystem visar vägen framåt för miljöarbetet i verksamheten och förbygger miljöpåverkan. Vi genomför miljörevisioner årligen.

Vår miljöstrateg

Om du vill veta mer om miljöarbetet i Folktandvården Skåne kan du kontakta vår miljöstrateg Ann-Charlotte Bengtsson på Ann-Charlotte.Bengtsson@folktandvardenskane.se.