Logotype för print
8 mars, 2016

Positivt resultat andra året som bolag

Ökat antal besök och sju procent fler tecknade frisktandvårdsavtal. Det är ett par av förklaringarna till fortsatt bra rörelseresultat för Folktandvården Skåne.

- Det är glädjande. Vi är ett företag mitt uppe i en omfattande utvecklingsprocess och en god ekonomi ger oss handlingskraft, säger Marika Qvist, vd på Folktandvården Skåne.

Resultatet är viktigt för att kunna investera och utveckla Folktandvården Skåne, enligt Marika Qvist.

Barn borstar tänder- Vi vill fortsättningsvis erbjuda en modern tandvård, baserad på den senaste kunskapen och forskningen. Då krävs bland annat ökad och snabbare service via till exempel moderna kanaler.

Ett starkt resultat är också nödvändigt för att stå väl rustade inför framtida utmaningar, inte minst när det gäller tillgängligheten till klinikerna runtom i Skåne.

- Vi ser en ökad efterfrågan på tandvård vilket kräver generösare öppettider och inte minst förmåga att rekrytera duktiga medarbetare som väljer att stanna. Då behöver vi ha konkurrenskraftiga löner och större möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning, säger Marika.

Omsättningen under 2015 uppgick till 1 107,5 miljoner kronor, rörelseresultatet uppgick till 62,8 miljoner kronor (74,4 miljoner kronor 2014) och resultatet efter finansiella poster blev 53,7 miljoner kronor. Folktandvården Skåne har cirka 1 400 medarbetare på 70 kliniker runtom i Skåne.

Årsredovisningen för 2015