Logotype för print
2 mars, 2016

Unik pilot i Lund

Ökad tillgänglighet för kunder, smartare arbetssätt och höjd kunskapsnivå hos medarbetarna. Det är målet när Folktandvården Skåne, först av alla inom offentlig tandvård, sammanför allmän- och specialisttandvården.

- Tanken är att göra det enklare för patienten som snabbare ska kunna få en tandläkarbedömning och en behandlingsplan, säger Ingrid Olofsdotter, divisionschef på Folktandvården Skåne och en av de ansvariga för integrationsprocessen.

Ingrid Olofsdotter, divisionschef på Folktandvården SkåneFrån och med 7 mars synkas tidböckerna för allmän- och specialisttandvården i Lund så att specialisterna finns tillgängliga för konsultationer, både för allmäntandvårdens behandlare och de olika specialiteternas. Därmed samlas olika kompetenser runt patienten i ett tidigt skede och alla kan tillsammans diskutera behandlingsalternativ och kostnadsförslag. Något som gör att patienten blir mer delaktig i behandlingen och vårdkedjan mer sammanhållen.

- Den dagliga kompetensöverföringen bidrar till bättre samarbete och mer flyt i det dagliga arbetet. Det höjer också kunskapsnivån hos medarbetarna.

- Men framförallt gynnar det patienten som tidigare blir mer delaktig och snabbare kan påbörja sin behandlingsplan, betonar Ingrid Olofsdotter.

Delaktighet en förutsättning

Team som diskuterar integrering av allmän- och specialisttandvårdenAtt alla kollegor känner sig delaktiga och har kunskap om nya arbetssätt är en förutsättning för framgång med piloten.

Ansvariga för integrationsprocessen är divisionscheferna Ingrid Olofsdotter och Lina Mobärg. De sätter stort värde på det engagemang som visats under processen och som alla varit delaktiga i och kunnat påverka.

- Vi har fått mycket värdefull återkoppling under arbetets gång som vi kunnat ta med oss in i processarbetet, berättar Ingrid.

- Vi kommer att bli den första folktandvårdsorganisationen i Sverige som genomför
en så här omfattande verksamhetsutveckling. Det känns historiskt att få vara med
om detta, berättar en medarbetare i Lund.