Logotype för print
30 mars, 2017

Nöjda kunder hos Folktandvården Skåne

Gott bemötande av professionella och engagerade kollegor. Det är besökarnas betyg på Folktandvården Skåne i den stora årliga kundundersökningen.

Kund i behandlingsrum- Resultatet är glädjande, det visar att vårt fokus på bra service med god kvalitet och gott bemötande märks och uppskattas, säger vd Marika Qvist.

Över 2 200 personer deltog i undersökningen som genomfördes i slutet av förra året. Resultatet gav Folktandvården Skåne ett gott betyg. På en skala från 1–5 uppnådde företaget ett nöjd-kund-index på 4,22. Nära nio av tio (87 procent) uppger att de totalt sett är nöjda med Folktandvården Skåne.

Medarbetarnas professionalism, pålitlighet och engagemang samt bemötandet lyfts fram som positiva egenskaper hos Folktandvården Skåne. Undersökningen visar även på förbättringsmöjligheter. Kunderna efterfrågar bland annat att det ska vara lättare att själv ändra sin tid och att det ska gå snabbare att få tid för återbesök.

- Under förra året genomförde Folktandvården Skåne förändringar för att förbättra och förenkla för kunderna, både inom ramen för den faktiska behandlingen och i den totala mötesupplevelsen, säger vd Marika Qvist

- Vi fortsätter det arbetet under 2017. Eftersom fler kunder vill kunna boka och ändra tider digitalt, kommer vi kunna erbjuda detta direkt i mobiltelefonen, läsplattan eller via datorn.

Undersökningen:
Mätningen bygger på 2251 intervjuer i Skåne med kunder som är 18 år eller äldre. Intervjuerna gjordes via sms med länk till en webbenkät. De intervjuade fick frågor om deras förväntningar, produkt- och servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Svaren vägdes sedan ihop till ett totalbetyg, ett Nöjd Kund Index.