Logotype för print
9 mars, 2022

Ta del av hållbarhetsåret 2021

Digital tandvård, förebyggande miljöarbete på klinikerna och ett stärkt fokus på det hälsofrämjande arbetet. Så här summerar Folktandvården Skåne hållbarbarhetsåret 2021.

Omslag årsrapport och hållbarhetsredovisning 2021Ta gärna del av vår årsrapport och hållbarhetsredovisning för 2021.

Att bevara munhälsan där den redan är god samt förbättra den för dem som har sämre förutsättningar är vårt största bidrag till ett hållbart samhälle.

– Som stor folkhälsoaktör strävar vi alltid efter att öka tillgängligheten till tandvård. En viktig satsning under 2021 är vår nya tjänst för digital rådgivning som kompletterar det fysiska mötet och sänker tröskeln för personer som drar sig för att kontakta tandvården, säger vd, Karin Melander.

Under det andra pandemiåret har vår verksamhet ställts inför fortsatta utmaningar. Tack vare engagerade medarbetare har Folktandvården Skåne lyckats behålla ett professionellt och säkert välkomnande.

– Det första jag vill uttrycka är stolthet och tacksamhet över det arbete för en bättre munhälsa som utförs av alla kollegor runtom i Skåne. På kort tid har jag blivit imponerad över det engagemang och den kom­petens jag möter på våra kliniker, säger Karin Melander.

Våra årsrapporter och hållbarhetsredovisningar från tidigare år hittar du här.